Close Overlay

My UNIQA login

sau
Nu ai cont UNIQA? Inregistreaza-te acum.
Close Overlay

Noua parola MyUNIQA

Te rugam sa completezi adresa ta de e-mail si vei primi o noua parola.

Close Overlay

Reinoire polita

De unde ati cumparat polita?

Close Overlay

Reinoire polita

Introduceti seria si numarul politei
 

Formular online

Termeni de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal


UNIQA Asigurari S.A., persoana juridica romana, societate pe actiuni administrata in sistem dualist, avand sediul social in Bucuresti, Strada Nicolae Caramfil, nr. 25, Parter, Et. 2-5, sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/13092/2004, avand Codul Unic de Inregistrare 1813613, Cod LEI 529900EHBJY3Z379SR41 (denumita in continuare „UNIQA”), colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora. Prin prezentul document, UNIQA informeaza persoanele vizate ale caror date sunt colectate cu privire la modul si scopul in care aceste date sunt utilizate si, totodata, aduce la cunostinta persoanelor vizate drepturile cuvenite.

 

Date de contact

 • UNIQA Asigurari S.A.
 • Nr. inregistrare: J40/13092/2004, CUI 1813613
 • Adresa: Bucuresti, str. Nicolae Caramfil nr. 25, parter, etaje 2-5, sector 1
 • Telefon: 021/212.08.82

 

Date de contact ale responsabilului cu protectia datelor

E-mail: dpo@uniqa.ro

 

Categorii de date

In principal, UNIQA va prelucra in activitatea de furnizare a serviciilor de asigurare date personale de identificare (nume, prenume, adresa, varsta, data nasterii, sex, telefon, e-mail, CNP, nationalitate, semnatura olografa si semnatura in mediu electronic), date privind bunurile detinute (date privind autovehiculul, imobilul sau bunul asigurat detinut de o persoana fizica, care face obiectul asigurarii) necesare pentru asigurarile de tip RCA, CASCO si bunuri, date personale privind activitatile de afaceri (ocupatie, istoric profesional, servicii furnizate) necesare pentru asigurarile de raspundere civila profesionala, si, in functie de obiectul asigurarii si de riscul asigurat, date personale privind sanatatea (date privind starea de sanatate fizica si psihica, trecuta, prezenta si viitoare, eventuale afectiuni medicale declarate in chestionarele medicale si/sau care rezulta din analizele medicale efectuate la incheierea unui contract de asigurare, datele medicale colectate de la furnizorii de servicii medicale pentru decontarea serviciilor accesate de catre asigurat, datele medicale colectate in procesul de despagubire in cazul unui eveniment asigurat), necesare pentru asigurarile de sanatate si accidente.

De asemenea, UNIQA poate prelucra in activitatea de furnizare a serviciilor de asigurare diferite categorii de date, cum ar fi: date privind educatia si experienta profesionala (istoric educatie si training, calificari, certificari) necesare pentru asigurarile de raspundere civila profesionala, date privind familia si stilul de viata (stare civila, detalii despre sot/sotie/partener/persoane in intretinere, hobby-uri, sporturi practicate), ce sunt necesare pentru evaluarea riscului asigurat, pentru calculul primelor de asigurare si pentru solutionarea dosarelor de dauna, date de natura financiara, precum si informatii ce rezulta din inregistrarile audio ale convorbirilor telefonice din call center-ul UNIQA, necesare in vederea solutionarii reclamatiilor si a oricaror solicitari venite din partea clientilor.

De asemenea, in vederea asigurarii securitatii si protectiei in sediile UNIQA pot fi utilizate date cu caracter personal cu privire la imaginea si inregistrarile audio-video ale persoanelor fizice ce viziteaza sediile UNIQA.

Toate datele de mai sus sunt necesare pentru incheierea in mod valabil a contractelor de asigurare (fiind utilizate in functie de obiectul asigurarii si de riscul asigurat) si pentru derularea optima a raportului contractual cu UNIQA. Totodata, pe durata derularii contractului de asigurare, UNIQA poate prelucra date cu caracter personal ale unor terti (martori, pagubiti, persoane vatamate etc) in vederea instrumentarii dosarelor de dauna, inclusiv pentru plata despagubirilor, daca este cazul.

 

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

UNIQA colecteaza date cu caracter personal pe care le poate prelucra in scopuri precum:

 • Prestarea serviciilor de asigurare (ofertarea/emiterea politelor de asigurare, gestionarea politelor de asigurare, gestiunea si lichidarea daunelor, detectarea si prevenirea potentialelor fraude, solutionare reclamatii si alte tipuri de cereri etc.);
 • Formularea deciziilor, inclusiv a celor automate, pentru evaluarea riscurilor de asigurare si a calculului primelor/ratelor de prima de asigurare;
 • Respectarea obligatiilor legale, inclusiv in ceea ce priveste indeplinirea obligatiilor legale de identificare si cunoastere a clientelei si de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului;
 • Scopuri de marketing, pentru informare si acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite;
 • Raportari/comunicari interne sau catre alte societati din grupul UNIQA precum si raportari sau comunicari externe catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si catre alte autoritatil publice indreptatite sa solicite astfel de date;
 • Realizarea de analize de tip statistic si/sau actuarial;
 • Solutionarea oricaror potentiale litigii, ce sunt inaintate instantelor competente, din tara sau din strainatate, inclusiv in ce priveste recuperarea de creante.

Temeiul legal pentru colectarea si procesarea datelor persoanelor vizate pentru fiecare din scopurile definite mai sus poate fi:

 • contractul de asigurare/polita la care persoana vizata este parte sau cererea expresa a persoanei vizate inainte de incheierea contractului de asigurare;
 • o obligatie legala;
 • consimtamantul persoanei vizate; in cazurile prevazute de lege, retragerea consimtamantului nu va duce in mod automat la imposibilitatea UNIQA de a continua prelucrarea datelor, daca aceasta prelucrare are la baza si contractul de asigurare/polita la care persoana vizata este parte si/sau o obligatie legala;
 • interesul legitim al UNIQA (de exemplu, pentru prevenirea platilor nejustificate ale dosarelor de dauna, recuperare de creante, raportari catre grupul UNIQA, statistici si calcule actuariale).

 

Destinatari ai datelor cu caracter personal

In fluxul de prelucrare datele cu caracter personal ar putea fi transferate urmatoarelor categorii de destinatari:

 • autoritati ale statului, pe baza obligatiilor legale ale UNIQA;
 • furnizori implicati in mod direct/indirect in procesul de asigurare (de exemplu, companii de asigurare/reasigurare, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii medicale, servicii de daune daca este cazul, servicii de call-center etc.);
 • agentii de stat, guvernamentale sau asociatii din domeniul asigurarilor, daca exista prevederi legale in acest sens;
 • intermediari implicati in administrarea contractelor de asigurare UNIQA;
 • alte companii din cadrul Grupului UNIQA, inclusiv catre UNIQA Asigurari de Viata S.A.;
 • Instante de judecata sau arbitrale, avocati, notari publici, executori judecatoresti, prestatori de servicii de traduceri, diferite categorii de experti, alte profesii autorizate;
 • prestatori de servicii de marketing, cercetare de piata, studii de satisfactie clienti si alte servicii similare, acestia prelucrand datele doar in scopul contractat.

 

Transferul datelor in afara tarii

In cadrul proceselor operationale specifice, UNIQA ar putea sa transfere date cu caracter personal in afara Romaniei catre alte companii din cadrul sau din afara Grupului UNIQA.Daca aceste companii sunt in afara Zonei Economice Europene, UNIQA se va asigura contractual ca transferul datelor cu caracter personal va fi reglementat de acelasi nivel de securitate ca transferurile efectuate in cadrul Uniunii Europene.

 

Perioada stocarii datelor

Datele personale vor fi pastrate pentru perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale specifice in materie de asigurari si arhivare, precum si atat timp cat raman necesare pentru scopurile mentionate mai sus.

 

Drepturile persoanelor vizate

Persoanele vizate ale caror date personale sunt colectate de UNIQA au urmatoarele drepturi conform legislatiei in domeniu:

 • Dreptul de a solicita UNIQA, in ceea ce priveste datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, accesul la acestea, rectificarea sau actualizarea atunci cand datele sunt inexacte sau incomplete, stergerea sau exercitarea dreptului de a fi uitat (solicitarea stergerii evidentelor datelor personale daca nu mai exista motive legitime pentru pastrare si/sau prelucrare a datelor),restrictionarea prelucrarii datelor in anumite circumstante, dreptul de a se opune prelucrarii, precum si dreptul la portabilitatea datelor (transferul datelor persoanei vizate catre un alt operator de date desemnat de persoana vizata);
 • Dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia, printr-o cerere transmisa la datele de contact ale UNIQA;
 • Dreptul de a depune o plangere in fata Autoriatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau a oricaror alte autoritati publice competente in domeniu;
 • Dreptul de a fi notificat in caz de incalcari privind securitatea datelor;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor, inclusiv in ce priveste actiunea de creare de profiluri.

 

Ai intrebari?

Suna la relatii cu clientii

(+40) 374.400.400 Luni - Duminica : NON-STOP info@uniqa.ro Agentii UNIQA

UNIQA Oradea

t: 0745586401
e: emil.lorincz@uniqa.ro Detalii Localizeaza

Vrei o oferta personalizata?

Te rugam sa completezi formularul de mai jos si vei fi contactat in cel mai scurt timp

Inainte de a continua, te rugam sa parcurgi termenii de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal si termenii si conditiile.

Bifarea casutei si continuarea actiunilor reprezinta acordul tau pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si confirmarea informarii privind scopurile, temeiurle prelucrarii si drepturile tale.

Ocazional, dorim sa iti transmitem informatii despre produse, servicii si oferte speciale. Daca esti de acord sa te contactam, te rugam sa bifezi modalitatea in care doresti sa te contactam.

Doresc sa fiu sunat

Scroll Down

Setari cookie-uri