Se incarca...

Mergi la conţinutul principal

Actualizare date personale

Incepe sa iti actualizezi datele chiar acum

Serviciul actualizare date personale, este disponibil pentru toti clientii care detin un act de identitate valabil. Deoarece va fi necesar sa incarci o copie a actului de identitate, asigura-te ca ai salvata o copie a acestuia. Aceasta trebuie sa fie in format „.png”, „.jpeg”, „.jpg”. Afla mai multe informatii privind procesul de actualizare a datelor in sectiunea de mai jos.

Datele cu caracter personal pe care le furnizezi sunt prelucrate de UNIQA in conformitate cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal.

Pentru informatii detaliate privind prelucrarea datelor personale te rugam sa consulti Termenii de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal .

 

De ce trebuie sa iti actualizezi datele personale?

•    Pentru a ne conforma cerintelor legale privind prevenirea si combaterea spalarii banilor
•    Pentru a avea informatiile tale actuale si corecte inregistrate in sistemele noastre
•    Pentru a continua relatia cu tine in cele mai bune conditii

 

Ce se intampla daca nu iti actualizezi datele personale?

Din pacate, potrivit cerintelor legale, neactualizarea datelor personale va genera efecte pe care nu ni le dorim, cum ar fi imposibilitatea de a plati beneficiile din asigurare sau, in anumite cazuri, nu vom putea continua sa iti furnizam serviciile si produsele noastre.

 

 

Ce date trebuie sa furnizezi?

Iti vom solicita urmatoarele date:
•    numele si prenumele
•    data si locul nasterii
•    codul numeric personal
•    datele actului de identitate
•    adresa de domiciliu sau resedinta
•    cetatenia
•    ocupatia sau natura activitatii 
•    numarul de telefon si adresa de posta electronica (e-mail), daca exista
•    sursa fondurilor utilizate pentru plata primei de asigurare
•    scopul pentru care ai incheiat o asigurare la UNIQA
•    calitatea de persoana expusa public, a ta, a unui membru al familiei tale sau a unui asociat apropiat al tau

 

Ce lege obliga la actualizarea datelor?

Cadrul legal privind cunoasterea clientelei este format din:
•    Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului
•    Regulamentul A.S.F. nr.13/2019 privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de A.S.F.

 

Ce inseamna persoana expusa public?

Persoanele expuse public sunt persoanele fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante, membri ai familiei persoanei expuse public si persoanele cunoscute ca asociati apropiati ai persoanelor expuse public.

Prin functii publice importante se intelege:
•    sefi de stat, sefi de guvern, ministri si ministri adjuncti sau secretari de stat;
•    membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare;
•    membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;
•    membri ai curtilor supreme, ai curtilor constitutionale sau ai altor instante judecatoresti de nivel inalt ale caror hotarari nu pot fi atacate decat prin cai extraordinare de atac;
•    membri ai organelor de conducere din cadrul curtilor de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor bancilor centrale;
•    ambasadori, insarcinati cu afaceri si ofiteri superiori in fortele armate;
•    membrii consiliilor de administratie si ai consiliilor de supraveghere si persoanele care detin functii de conducere ale regiilor autonome, ale societatilor cu capital majoritar de stat si ale companiilor nationale;
•    directori, directori adjuncti si membri ai consiliului de administratie sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizatii internationale.

Membrii de familie ai persoanei expuse public sunt:
•    sotul / sotia persoanei expuse public sau concubinul acesteia / persoana cu care aceasta se afla in relatii asemanatoare acelora dintre soti;
•    copiii si sotii ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se afla in relatii asemanatoare acelora dintre soti;
•    parintii.

 

Ce inseamna sursa fondurilor?

Iti solicitam sursa fondurilor utilizate pentru plata primei de asigurare in scopul evaluarii legitimitatii acestora. Plata primei de asigurare dintr-un cont bancar nu reprezinta o declaratie valida a sursei fondurilor, deoarece trebuie declarata provenienta sumelor care sunt virate in contul bancar, cum ar fi salariul etc.

 

Ce inseamna scopul relatiei de afaceri?

Scopul relatiei de afaceri este motivul pentru care doresti sa inchei sau ai incheiat contractul de asigurare. 

 

 

Ce inseamna incheierea asigurarii prin imputernicit?

Contractul de asigurare se incheie de regula cu contractantul asigurarii. In cazul in care detii o procura prin care contractantul te-a imputernicit sa inchei in numele si pe seama acestuia contractul de asigurare, trebuie sa declari acest fapt si sa furnizezi o copie a procurii si datele personale ale contractantului. Daca te afli in aceasta situatie, te rugam sa ne contactezi la numarul de telefon (40) 374.400.400 Call Center pentru a stabili modul in care ne poti furniza procura.