Se incarca...

Mergi la conţinutul principal

Protectia datelor

Termeni de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Termeni de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

UNIQA Asigurari S.A., persoana juridica romana, societate pe actiuni administrata in sistem dualist, avand sediul social in Bucuresti, Strada Nicolae Caramfil, nr. 25, Parter, Et. 2-5, sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/13092/2004, avand Codul Unic de Inregistrare 1813613, Cod LEI 529900EHBJY3Z379SR41 (denumita in continuare „UNIQA”), colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora.

Prin prezentul document, UNIQA informeaza persoanele vizate ale caror date sunt colectate cu privire la modul si scopul in care aceste date sunt utilizate si, totodata, aduce la cunostinta persoanelor vizate drepturile ce le sunt recunoscute.

Gandeste-te ca poti beneficia doar de informatii relevante pentru tine prin campania de actualizare a datelor.

De ce este importanta actualizarea datelor?

 • Primesti detaliile necesare pentru asigurarile tale
 • Te bucuri de oferte personalizate
 • Afli toate noutatile din domeniu

Pentru actualizarea documentelor, datelor si informatiilor de identificare poti lua legatura cu consilerul tau UNIQA sau poti veni in orice unitate UNIQA pentru a solicita aceasta modificare.

Date de contact

UNIQA Asigurari S.A. 
Nr. inregistrare: J40/13092/2004, CUI 1813613 
Adresa: Bucuresti, str. Nicolae Caramfil nr. 25, Parter, Et. 2-5, sector 1 
Telefon: 021/212.08.82

Date de contact ale responsabilului cu protectia datelor

E-mail: dpo@uniqa.ro

Categorii de date

UNIQA va prelucra in activitatea de furnizare a serviciilor de asigurare date personale de identificare (nume, prenume, adresa, varsta, data nasterii, sex, telefon, e-mail, CNP, nationalitate, semnatura olografa si semnatura in mediu electronic), date privind bunurile detinute (date privind autovehiculul, imobilul sau bunul asigurat detinut de o persoana fizica, care face obiectul asigurarii) necesare pentru asigurarile de tip RCA, CASCO si bunuri, date personale privind activitatile de afaceri (ocupatie, istoric profesional, servicii furnizate) necesare pentru asigurarile de raspundere civila profesionala, si, in functie de obiectul asigurarii si de riscul asigurat, date personale privind sanatatea (date privind starea de sanatate fizica si psihica, trecuta, prezenta si viitoare, eventuale afectiuni medicale declarate in chestionarele medicale si/sau care rezulta din analizele medicale efectuate la incheierea unui contract de asigurare, datele medicale colectate de la furnizorii de servicii medicale pentru decontarea serviciilor accesate de catre asigurat, datele medicale colectate in procesul de despagubire in cazul unui eveniment asigurat), necesare pentru asigurarile de sanatate si accidente.

De asemenea, UNIQA poate prelucra in activitatea de furnizare a serviciilor de asigurare diferite categorii de date, cum ar fi: date privind educatia si experienta profesionala (istoric educatie si training, calificari, certificari) necesare pentru asigurarile de raspundere civila profesionala, date privind familia si stilul de viata (stare civila, detalii despre sot/sotie/partener/persoane in intretinere, hobby-uri, sporturi practicate), ce sunt necesare pentru evaluarea riscului asigurat, pentru calculul primelor de asigurare si pentru solutionarea dosarelor de dauna, date de natura financiara, precum si informatii ce rezulta din inregistrarile audio ale convorbirilor telefonice din call center-ul UNIQA, necesare in vederea solutionarii reclamatiilor si a oricaror solicitari venite din partea clientilor.

De asemenea, in vederea asigurarii securitatii si protectiei in sediile UNIQA pot fi utilizate date cu caracter personal cu privire la imaginea si inregistrarile audio-video ale persoanelor fizice ce viziteaza sediile UNIQA.

Toate datele de mai sus sunt necesare pentru incheierea in mod valabil a contractelor de asigurare (fiind utilizate in functie de obiectul asigurarii si de riscul asigurat) si pentru derularea optima a raportueilor contractuale cu UNIQA.

Totodata, pe durata derularii contractului de asigurare, UNIQA poate prelucra date cu caracter personal ale unor terti (martori, pagubiti, persoane vatamate etc) in vederea instrumentarii dosarelor de dauna, inclusiv pentru plata despagubirilor, daca este cazul.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

UNIQA colecteaza date cu caracter personal pe care le poate prelucra in scopuri precum:

 • Prestarea serviciilor de asigurare (ofertarea/emiterea politelor de asigurare, gestionarea politelor de asigurare, notificarea, instrumentarea si si lichidarea daunelor, inclusiv prin intermediul solutiiilor informatice de tip chatbot (asistent digital),  detectarea si prevenirea potentialelor fraude, solutionare reclamatii si alte tipuri de cereri etc.);
 • Formularea deciziilor, inclusiv a celor automatizate, pentru evaluarea riscurilor de asigurare si calculul primelor/ratelor de prima de asigurare,  incadrarea clientilor in piata-tinta si pentru evaluarea cerintelor si necesitatilor clientilor, acordarea consultantei si evaluarea caracterului potrivit si adecvat al contractului de asigurare oferit, evaluarea pagubelor si acordarea despagubirilor;
 • Respectarea obligatiilor legale stabilite de actele normative ce reglementeaza activitatea companiei;
 • Indeplinirea obligatiilor legale de identificare si cunoastere a clientelei (prin aplicarea masurilor de cunoastere a clientului, clasificarea acestora in clase de risc) si de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului; in acest sens, Uniqa informeaza persoanele vizate ca raspunsurile la intrebarile aferente procesului de cunoastere a clientului sunt obligatorii iar consecinta lipsei raspunsului este imposibilitatea emiterii ofertei de asigurare.
 • Scopuri de marketing, pentru informare si acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite;
 • Raportari/comunicari interne sau catre alte societati din grupul UNIQA, precum si raportari sau comunicari externe catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si catre alte autoritatil publice indreptatite sa solicite astfel de date;
 • Realizarea de analize de tip statistic si/sau actuarial;
 • Realizarea de teste de functionare in medii de testare si preproductie;
 • Solutionarea oricaror potentiale litigii, ce sunt inaintate instantelor competente, din tara sau din strainatate, inclusiv in ceea priveste recuperarea de creante.

Temeiurile legale pentru colectarea si prelucrarea datelor persoanelor vizate pentru fiecare din scopurile definite mai sus pot fi

 • Contractul de asigurare/polita la care persoana vizata este parte sau cererea expresa a persoanei vizate inainte de incheierea contractului de asigurare;
 • O obligatie legala;
 • Consimtamantul persoanei vizate; in cazurile prevazute de lege, retragerea consimtamantului nu va duce in mod automat la imposibilitatea UNIQA de a continua prelucrarea datelor, daca aceasta prelucrare are la baza si contractul de asigurare/polita la care persoana vizata este parte si/sau o obligatie legala;
 • Interesul legitim al UNIQA (de exemplu, pentru prevenirea platilor nejustificate ale dosarelor de dauna, recuperare de creante, raportari catre grupul UNIQA, statistici si calcule actuariale).

Destinatari ai datelor cu caracter personal

In fluxul de prelucrare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate urmatoarelor categorii de destinatari:

 • Autoritati ale statului, pe baza obligatiilor legale ale UNIQA;
 • Furnizori implicati in mod direct/indirect in procesul de asigurare (de exemplu, companii de asigurare/reasigurare, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii medicale, servicii de daune daca este cazul, servicii de call-center etc.);
 • Autoritati de stat, autoritati publice , agentii de stat, guvernamentale sau asociatii din domeniul asigurarilor, daca exista prevederi legale in acest sens;
 • Distribuitori implicati in distributia contractelor de asigurare UNIQA;
 • Alte companii din cadrul Grupului UNIQA, inclusiv catre UNIQA Asigurari de Viata S.A.;
 • Instante de judecata sau arbitrale, avocati, notari publici, executori judecatoresti, prestatori de servicii de traduceri, diferite categorii de experti, alte profesii autorizate;
 • Prestatori de servicii de marketing, cercetare de piata, studii de satisfactie clienti si alte servicii similare, acestia prelucrand datele doar in scopul contractat.

Transferul datelor in afara tarii

In cadrul proceselor operationale specifice, UNIQA ar putea sa transfere date cu caracter personal in afara Romaniei catre alte companii din cadrul sau din afara Grupului UNIQA. Daca aceste companii sunt in afara Zonei Economice Europene, UNIQA se va asigura ca sunt respectate prevederile GDPR referitoare la transferal de date cu caracter personal catre tari terte sau organizatii international.

Perioada stocarii datelor

Datele personale vor fi pastrate pentru perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale specifice in materie de asigurari si arhivare, precum si atat timp cat raman necesare pentru scopurile mentionate mai sus.

Drepturile persoanelor vizate

Persoanele vizate ale caror date personale sunt colectate de UNIQA au urmatoarele drepturi conform legislatiei in domeniu:

 • Dreptul de a solicita UNIQA, in ceea ce priveste datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, accesul la acestea, rectificarea sau actualizarea atunci cand datele sunt inexacte sau incomplete, stergerea sau exercitarea dreptului de a fi uitat (solicitarea stergerii evidentelor datelor personale daca nu mai exista motive legitime pentru pastrare si/sau prelucrare a datelor), restrictionarea prelucrarii datelor in anumite circumstante, dreptul de a se opune prelucrarii, precum si dreptul la portabilitatea datelor (inclusive transferul datelor persoanei vizate catre un alt operator de date desemnat de persoana vizata);
 • Dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia, printr-o cerere transmisa la datele de contact ale UNIQA;
 • Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau a oricaror alte autoritati publice competente in domeniu;
 • Dreptul de a fi notificat in caz de incalcari privind securitatea datelor;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor, inclusiv in ce priveste actiunea de creare de profiluri.

Variante de cereri ale persoanelor vizate privind datele de caracter personal

EXERCITAREA DREPTULUI DE A REFUZA CREAREA DE PROFILURI SI DECIZIILE AUTOMATIZATE

EXERCITAREA DREPTULUI DE ACCES

EXERCITAREA DREPTULUI DE OPOZITIE CU PRIVIRE LA PRELUCRARE

EXERCITAREA DREPTULUI DE RECTIFICARE

EXERCITAREA DREPTULUI DE RETRAGERE A CONSIMTAMANTULUI

EXERCITAREA DREPTULUI LA PORTABILITATEA DATELOR

EXERCITAREA DREPTULUI LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII DATELOR PERSONALE

EXERCITAREA DREPTULUI LA STERGEREA DATELOR („DREPTUL DE A FI UITAT”)

Termeni de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

UNIQA Asigurari de Viata S.A., persoana juridica romana, societate pe actiuni administrata in sistem dualist, autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, avand sediul social in Bucuresti, Strada Nicolae Caramfil, nr. 25, Parter (camera EO-09), sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/23525/1992, avand Codul Unic de Inregistrare 1589754, Cod LEI 529900L3YL1512DQN720 (denumita in continuare „UNIQA”), colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora. Prin prezentul document, UNIQA Asigurari de Viata informeaza persoanele vizate ale caror date sunt colectate cu privire la modul si scopul in care aceste date sunt utilizate si, totodata, aduce la cunostinta persoanelor vizate drepturile cuvenite.

Gandeste-te ca poti beneficia doar de informatii relevante pentru tine prin campania de actualizare a datelor.

De ce este importanta actualizarea datelor?

 • Primesti detaliile necesare pentru asigurarile tale
 • Te bucuri de oferte personalizate
 • Afli toate noutatile din domeniu

Pentru actualizarea documentelor, datelor si informatiilor de identificare poti lua legatura cu consilerul tau UNIQA sau poti veni in orice unitate UNIQA pentru a solicita aceasta modificare.

Date de contact

UNIQA Asigurari de Viata S.A
Nr. inregistrare: J40/23525/1992, CUI 1589754
Adresa: Bucuresti, str. Nicolae Caramfil nr. 25, sector 1, parter (camera EO-09)
Telefon: 0374.400.410

Date de contact ale responsabilului cu protectia datelor

E-mail: dpo@uniqa.ro

Categorii de date

In principal, UNIQA va prelucra in activitatea de furnizare a serviciilor de asigurare date personale de identificare (nume, prenume, adresa, varsta, data nasterii, sex, telefon, e-mail, CNP, nationalitate, semnatura olografa si semnatura in mediu electronic) si, in functie de obiectul asigurarii si de riscul asigurat, date personale privind sanatatea (date privind starea de sanatate fizica si psihica, trecuta, prezenta si viitoare, eventuale afectiuni medicale declarate in chestionarele medicale si/sau care rezulta din analizele medicale efectuate la incheierea unui contract de asigurare, datele medicale colectate de la furnizorii de servicii medicale pentru decontarea serviciilor accesate de catre asigurat, datele medicale colectate in procesul de despagubire in cazul unui eveniment asigurat), necesare pentru asigurarile de viata si de sanatate.

De asemenea, UNIQA poate prelucra in activitatea de furnizare a serviciilor de asigurare diferite categorii de date, cum ar fi: date privind educatia si experienta profesionala (istoric educatie si training, calificari, certificari), date privind familia si stilul de viata (stare civila, detalii despre sot/sotie/partener/persoane in intretinere, hobby-uri, sporturi practicate), ce sunt necesare pentru evaluarea riscului asigurat, pentru calculul primelor de asigurare si pentru solutionarea dosarelor de dauna, date de natura financiara, precum si informatii ce rezulta din inregistrarile audio ale convorbirilor telefonice din call center-ul UNIQA, necesare in vederea solutionarii reclamatiilor si a oricaror solicitari venite din partea clientilor.

De asemenea, in vederea asigurarii securitatii si protectiei in sediile UNIQA pot fi utilizate date cu caracter personal cu privire la imaginea si inregistrarile audio-video ale persoanelor fizice ce viziteaza sediile UNIQA.

Toate datele de mai sus sunt necesare pentru incheierea in mod valabil a contractelor de asigurare (fiind utilizate in functie de obiectul asigurarii si de riscul asigurat) si pentru derularea optima a raportului contractual cu UNIQA. Totodata, pe durata derularii contractului de asigurare, UNIQA poate prelucra date cu caracter personal ale unor terti (martori, medici, experti etc) in vederea instrumentarii dosarelor de dauna, inclusiv pentru plata despagubirilor, daca este cazul.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

UNIQA colecteaza date cu caracter personal pe care le poate prelucra in scopuri precum:

- Prestarea serviciilor de asigurare (ofertarea/emiterea politelor de asigurare, gestionarea politelor de asigurare, gestiunea si lichidarea daunelor, detectarea si prevenirea potentialelor fraude, solutionare reclamatii si alte tipuri de cereri etc.);
- Formularea deciziilor, inclusiv a celor automate, pentru evaluarea riscurilor de asigurare si calculul primelor/ratelor de prima de asigurare,  incadrarea clientilor in piata-tinta si pentru evaluarea cerintelor si necesitatilor clientilor, acordarea consultantei si evaluarea caracterului potrivit si adecvat al contractului de asigurare oferit;
- Respectarea obligatiilor legale;

- Indeplinirea obligatiilor legale de identificare si cunoastere a clientelei (prin aplicarea masurilor de cunoastere a clientului, clasifcarea acestora in clase de risc) si de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului; In acest sens, Uniqa informeaza persoanele vizate ca raspunsurile la intrebarile aferente procesului de cunoastere a clientului sunt obligatorii iar consecinta lipsei raspunsului este imposibilitatea emiterii ofertei de asigurare.
- Scopuri de marketing, pentru informare si acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite;
- Raportari/comunicari interne sau catre alte societati din grupul UNIQA precum si raportari sau comunicari externe catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si catre alte autoritatil publice indreptatite sa solicite astfel de date;
-Realizarea de analize de tip statistic si/sau actuarial;
- Solutionarea oricaror potentiale litigii, ce sunt inaintate instantelor competente, din tara sau din strainatate, inclusiv in ce priveste recuperarea de creante.

Temeiul legal pentru colectarea si procesarea datelor persoanelor vizate pentru fiecare din scopurile definite mai sus poate fi:

- contractul de asigurare/polita la care persoana vizata este parte sau cererea expresa a persoanei vizate inainte de incheierea contractului de asigurare;
- o obligatie legala;
- consimtamantul persoanei vizate; in cazurile prevazute de lege, retragerea consimtamantului nu va duce in mod automat la imposibilitatea UNIQA de a continua prelucrarea datelor, daca aceasta prelucrare are la baza si contractul de asigurare/polita la care persoana vizata este parte si/sau o obligatie legala;
- interesul legitim al UNIQA (de exemplu, pentru prevenirea platilor nejustificate ale dosarelor de dauna, recuperare de creante, raportari catre grupul UNIQA, statistici si calcule actuariale).

Destinatari ai datelor cu caracter personal

In fluxul de prelucrare datele cu caracter personal ar putea fi transferate urmatoarelor categorii de destinatari:

-autoritati ale statului, pe baza obligatiilor legale ale UNIQA;
- furnizori implicati in mod direct/indirect in procesul de asigurare (de exemplu, companii de asigurare/reasigurare, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii medicale, servicii de daune daca este cazul, servicii de call-center etc.);
- autoritati de stat,autoritati publice,  agentii de stat, guvernamentale sau asociatii din domeniul asigurarilor, daca exista prevederi legale in acest sens;
- distribuitori implicati in administrarea contractelor de asigurare UNIQA;
- alte companii din cadrul Grupului UNIQA, inclusiv catre UNIQA Asigurari S.A.;
- Instante de judecata sau arbitrale, avocati, notari publici, executori judecatoresti, prestatori de servicii de traduceri, diferite categorii de experti, alte profesii autorizate;
- prestatori de servicii de marketing, cercetare de piata, studii de satisfactie clienti si alte servicii similare, acestia prelucrand datele doar in scopul contractat.

Transferul datelor in afara tarii

In cadrul proceselor operationale specifice, UNIQA ar putea sa transfere date cu caracter personal in afara Romaniei catre alte companii din cadrul sau din afara Grupului UNIQA.Daca aceste companii sunt in afara Zonei Economice Europene, UNIQA se va asigura ca sunt respectate prevederile GDPR referitoare la transferul de date cu caracter personal catre tari terte sau organizatii international.

Perioada stocarii datelor

Datele personale vor fi pastrate pentru perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale specifice in materie de asigurari si arhivare, precum si atat timp cat raman necesare pentru scopurile mentionate mai sus.

Drepturile persoanelor vizate

Persoanele vizate ale caror date personale sunt colectate de UNIQA au urmatoarele drepturi conform legislatiei in domeniu:

- Dreptul de a solicita UNIQA, in ceea ce priveste datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, accesul la acestea, rectificarea sau actualizarea atunci cand datele sunt inexacte sau incomplete, stergerea sau exercitarea dreptului de a fi uitat (solicitarea stergerii evidentelor datelor personale daca nu mai exista motive legitime pentru pastrare si/sau prelucrare a datelor),restrictionarea prelucrarii datelor in anumite circumstante, dreptul de a se opune prelucrarii, precum si dreptul la portabilitatea datelor (transferul datelor persoanei vizate catre un alt operator de date desemnat de persoana vizata);
- Dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia, printr-o cerere transmisa la datele de contact ale UNIQA;
- Dreptul de a depune o plangere in fata Autoriatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau a oricaror alte autoritati publice competente in domeniu;
-Dreptul de a fi notificat in caz de incalcari privind securitatea datelor;
- Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor, inclusiv in ce priveste actiunea de creare de profiluri.

Variante de cereri ale persoanelor vizate privind datele de caracter personal

EXERCITAREA DREPTULUI DE A REFUZA CREAREA DE PROFILURI SI DECIZIILE AUTOMATIZATE

EXERCITAREA DREPTULUI DE ACCES

EXERCITAREA DREPTULUI DE OPOZITIE CU PRIVIRE LA PRELUCRARE

EXERCITAREA DREPTULUI DE RECTIFICARE

EXERCITAREA DREPTULUI DE RETRAGERE A CONSIMTAMANTULUI

EXERCITAREA DREPTULUI LA PORTABILITATEA DATELOR

EXERCITAREA DREPTULUI LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII DATELOR PERSONALE

EXERCITAREA DREPTULUI LA STERGEREA DATELOR („DREPTUL DE A FI UITAT”)