Se incarca...

Mergi la conţinutul principal

Termeni de utilizare MyUNIQA

1. Domeniul de aplicare

Portalul MyUNIQA (denumit în continuare „MyUNIQA” sau „portal”) este un serviciu online oferit de UNIQA Asigurări S.A. și UNIQA Asigurări de viață S.A. (denumite în continuare împreună „UNIQA”). MyUNIQA oferă Asiguraților/Contractanților (denumiți în continuare impreună „Clienți”) opțiunea de a utiliza serviciile UNIQA oferite în MyUNIQA pentru a achiziționa produse de asigurare oferite de UNIQA și de a-și gestiona propriul portofoliu de asigurări prin intermediul internetului, ca mijloc de comunicare. În acest scop, UNIQA operează un portal pentru clienți gratuit, individualizat și protejat prin parolă, sub forma unei aplicații bazate pe site-ul web. UNIQA oferă MyUNIQA la propria sa discreție până la o notificare ulterioară, dar își rezervă dreptul de a întrerupe acest serviciu după notificarea prealabilă cu un termen rezonabil de cel puțin 30 de zile. Acești termeni de utilizare nu modifică contractele de asigurare incheiate de clienți cu UNIQA.

Date de identificare:

UNIQA Asigurari S.A., persoana juridica romana, administrata in sistem dualist, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 8 din 23.10.2001, inmatriculată in Registrul Asigurătorilor sub nr. RA-007/2003, avand sediul social in Bucuresti, sector 1, Str. Nicolae Caramfil nr. 25, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/13092/12.08.2004, CUI 1813613/30.11.1992, cod unic de inregistrare 1813613, cod LEI 529900EHBJY3Z79SR41, telefon: (40) 021 212 0882, call center: 0374.400.400, e-mail: info@uniqa.ro.

UNIQA Asigurari de Viata S.A., persoana juridica romana, administrata in sistem dualist, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 289 din 08.04.2010, Inmatriculată in Registrul Asigurătorilor sub nr. RA-003/2003, avand sediul social in Bucuresti, sector 1, Str. Nicolae Caramfil nr. 25, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/23525/1992, CUI 1589754, telefon: (40) 021 313 7993, Call center: 0374 400 410, e-mail: viata@uniqa.ro.

2. Servicii oferite

Prin accesarea portaluluiMyUNIQA, vei putea sa:

 • Achiziționezi online produse de asigurare UNIQA
 • Ai acces la toate documentele utile despre produsele tale achiziționate online, după activarea contului
 • Ai posibilitatea să iți vizualizezi toate polițele UNIQA din contul tău
 • Scapi de grija plăților prin opțiunile de plată online
 • Iți actualizezi datele, simplu, direct din cont
 • Fii informat cu privire la produsele noastre de asigurare, doar dacă avem acordul tău
 • Trimiți cererile de despăgubire și să vizualizezi dosarele de daună.

Portalul MyUNIQA poate fi, de asemenea, utilizat pentru comunicarea electronică, cu condiția ca acest lucru să fie agreat de Clienti separat cu UNIQA.

Aceste servicii pot fi accesate în MyUNIQA, doar în masura în care sunt puse la dispoziție de UNIQA.

Scopul exact și actual al serviciilor oferite prin intermediul MyUNIQA rezultă din portalul pentru clienți acceptat de site-ul web, precum și din aplicațiile și chatbot-urile MyUNIQA. În ceea ce privește gratuitatea, UNIQA își rezervă dreptul de a modifica cerințele de acces la MyUNIQA, precum și tipul și sfera serviciilor oferite în orice moment și de a nu mai oferi aceste servicii gratuit.

Clientii au dreptul de a denunța unilateral contractul de asigurare incheiat, fără penalități și fără a fi necesară invocarea vreunui motiv, în termen de 14 zile calendaristice (pentru contractele de asigurari generale), cu exceptia asigurarilor obligatorii (exemplu: RCA), pentru care se aplica reglementarile specifice acestei asigurari sau în termen de 30 zile calendaristice (pentru contractele de asigurari de viata); aceste termene incep de la data emiterii politei de asigurare.

3. Autorizația de utilizare

3.1 Utilizatori autorizați (utilizatori)

UNIQA acorda accesul in MyUNIQA doar persoanelor cu varsta peste 18 ani.

Dreptul de utilizare a MyUNIQA este acordat persoanelor care dețin cel puțin un contract de asigurare („Poliță”) în vigoare la UNIQA. Odată cu încetarea ultimei polițe deținute la UNIQA, UNIQA poate bloca accesul utilizatorului la MyUNIQA. Cu toate acestea, UNIQA poate să acorde în continuare utilizatorului dreptul de a folosi MyUNIQA pe durata soluționării dosarelor de daună, precum și în alte situații care au legatură cu un contract de asigurare care a încetat, dar pentru care clientul nu are un drept legal pentru a beneficia de prelungirea dreptului de utilizare.

De asemenea, UNIQA acorda accesul in MyUNIQA persoanelor care au parcurs toate etapele inregistrarii (mentionate in sectiunea 3.2), care nu detin o Polita de asigurare la momentul inregistrarii, dar care isi doresc incheierea unei Polite de asigurare prin intermediul MyUNIQA.

3.2.Înregistrare

Dreptul de utilizare a MyUNIQA necesită acceptarea acestor termeni de utilizare. O altă cerință pentru înregistrarea în MyUNIQA este identificarea Contractantului poliței. Contractantul poliței este obligat să furnizeze informații reale, actuale și complete atunci când se înregistrează și când utilizează ulterior MyUNIQA și să își actualizeze imediat datele și informațiile în cazul în care acestea suferă modificări. Contractantul poliței își asumă riscul unor consecințe negative rezultate din informații incorecte, incomplete sau neactualizate. Utilizarea MyUNIQA de utilizator este posibilă doar după transmiterea de UNIQA a datelor individuale de acces către Contractantul poliței/utilizator și activarea accesului la portal de catre UNIQA. UNIQA își rezervă dreptul de a respinge cererile clienților de acces la portal fără a motiva această decizie.

3.3. Utilizarea exclusivă de către persoane autorizate

Utilizarea portalului și a serviciilor oferite în acesta este permisă numai persoanei căreia i sa acordat accesul în conformitate cu punctele 3.1 și 3.2. Utilizatorul trebuie să-și păstreze datele de acces secrete în conformitate cu punctul 5.1 și să-și protejeze contul de accesul terților. UNIQA va atribui și comunica documentele de asigurare și de daune prin intermediul MyUNIQA persoanei care s-a autentificat in portal prin introducerea datelor de acces sau a contractului de asigurare corespunzător, cu condiția ca UNIQA să nu aibă o cauză justificată de a se îndoi de identitatea utilizatorului. UNIQA nu este obligată să verifice în mod activ că persoana care s-a autentificat in portal este utilizatorul.

3.4. Interzicerea utilizării necorespunzătoare

Utilizatorul se asigură că va folosi datele și informațiile obținute prin MyUNIQA numai în scopuri proprii și într-o manieră care să nu întrerupă, să deterioreze sau să afecteze în alt mod accesul altor utilizatori. În special, utilizatorului îi este interzis să extragă sistematic date și informații, să le tranzacționeze, să le prelucreze comercial sau să permită terților să facă acest lucru. Utilizatorul se obligă să nu utilizeze portalul și serviciile oferite în acesta în scopuri ilegale sau să permită orice utilizare a acestora în astfel de scopuri. În plus, utilizatorul va respecta drepturile de autor și drepturile de proprietate intelectuală atunci când folosește MyUNIQA. Prin urmare, utilizatorul nu poate copia, modifica, utiliza sau reproduce, în totalitate sau parțial, MyUNIQA sau părți din aceasta, fără acordul prealabil scris al UNIQA.

4. Disponibilitatea MyUNIQA

UNIQA depune toate eforturile pentru a permite accesul la MyUNIQA în orice moment. Cu toate acestea, UNIQA nu garantează disponibilitatea fără intreruperi la MyUNIQA sau a anumitor capacități ale serverului. Prin urmare, sunt posibile întreruperi temporare ale conexiunii și de aceea UNIQA nu își asumă nicio răspundere pentru faptul că accesul la portal nu este întotdeauna posibil, în orice moment. În special, UNIQA își rezervă dreptul de a efectua lucrări de întreținere în orice moment.

5. Diligența necesară a utilizatorului

5.1 Confidențialitatea și stocarea datelor de acces personalizate

Utilizatorul trebuie să păstreze secret datele individuale de acces generate în timpul înregistrării în MyUNIQA și să le păstreze în siguranță pentru a evita accesul altor persoane la aceste date. În special, trebuie respectate următoarele cerințe pentru a proteja datele individuale de acces:

 • Datele individuale de acces nu pot fi salvate electronic
 • Când introduceți datele individuale de acces, trebuie să vă asigurați că alte persoane nu le pot vedea
 • Datele individuale de acces nu pot fi utilizate în afara MyUNIQA (de exemplu, nu folosiți aceeași parolă pe site-urile comercianților online)
 • Datele individuale de acces nu pot fi transmise, în special prin e-mail sau SMS

5.2 Securitatea sistemului clientului

Utilizatorul trebuie să respecte instrucțiunile de securitate UNIQA, în special în ceea ce privește măsurile de protecție a hardware-ului și software-ului utilizat de acesta (sistemul informatic al clientului). Aceasta include și obligația de a instala actualizările de securitate puse la dispoziție de furnizorii de software.

6. Blocare acces

6.1. În cazul în care datele individuale de acces sunt pierdute sau există suspiciunea că o persoană neautorizată a obținut informații cu privire la datele individuale de acces, utilizatorul este obligat să notifice imediat UNIQA prin telefon (la numarul de telefon 0374.400.400 ) sau pe intermediarul/inspectorul de asigurare cu care colaboreaza, pentru a bloca accesul la MyUNIQA. La primirea notificării, UNIQA va bloca imediat accesul sau îl va suspenda, cu condiția ca solicitantul să facă dovada identității sale.

6.2. UNIQA are dreptul să blocheze accesul utilizatorului la MyUNIQA fără a exista o cerere a utilizatorului dacă există suspiciunea de utilizare neautorizată sau frauduloasă a MyUNIQA ori a datelor individuale de acces sau utilizatorul încalcă acești termeni de utilizare. După mai multe încercări nereușite de acces într-o zi folosind date de acces incorecte, UNIQA va bloca temporar accesul la MyUNIQA. În acest caz, pentru deblocare este necesar să contactați Serviciul clienți UNIQA prin telefon sau în scris.

7. Răspunderea

7.1. Răspunderea utilizatorului

Utilizatorul este răspunzător față de UNIQA pentru toate daunele pe care le-a cauzat din culpă, în special prin ignorarea măsurilor de diligență și de siguranță enumerate în acești termeni de utilizare. Toate consecințele negative ale utilizării necorespunzătoare a MyUNIQA, care rezultă din faptul că utilizatorul oferă datele sale individuale de acces către o terță persoană contrar punctului 5.1 sau un terț dobândește informatii despre datele individuale de acces ca urmare a neglijenței utilizatorului, sunt suportate de utilizator.

7.2. Răspunderea UNIQA pentru MyUNIQA

UNIQA va rambursa utilizatorului toate prejudiciile suferite în caz de erori de transmisie, cu condiția ca UNIQA să fi acționat cel puțin din culpă gravă. Răspunderea pentru neglijență simplă/ușoară este exclusă, cu excepția încălcărilor obligațiilor noastre contractuale principale. Răspunderea UNIQA este exclusă pentru întreruperi, întârzieri, omisiuni sau disfuncționalități de orice fel care pot fi atribuite mijloacelor, rețelelor și/sau furnizorilor de comunicații, precum și pentru interferențe neautorizate în echipamentele tehnice ale UNIQA de către terți.

8. Încărcarea documentelor în MyUNIQA

8.1 Încărcarea documentelor

Utilizatorul poate încărca în portalul MyUNIQA documentele necesare activarii contului de utilizator MyUNIQA (exemplu: cartea de identitate) si cele necesare generarii de oferte si emiterii polițelor de asigurare prin intermediul acestui portal.

8.2 Nu este permisă încarcarea documentelor cu conținut neautorizat

Utilizatorul nu este autorizat să încarce documente cu conținut neautorizat în MyUNIQA. Conținutul neautorizat include documente care încalcă drepturile terților (cum ar fi conținut protejat prin drepturi de autor) și documente cu conținut pornografic, rasist sau dăunător (viruși, viermi, troieni etc.).

8.3 Stocarea documentelor originale, acces la fișiere

Utilizatorul este responsabil pentru stocarea în siguranță a originalelor documentelor încărcate. UNIQA nu datorează niciun acces permanent la fișiere și nu garantează și nu își asumă nicio răspundere pentru pierderea datelor. UNIQA își rezervă dreptul de a solicita utilizatorului să trimită originalele documentelor încărcate, în special în cazul procesării cererilor de daună.

8.4 Ștergere

Utilizatorul are posibilitatea ca documentele încărcate de el să fie actualizate sau șterse în portalul MyUNIQA in vederea asigurarii integritatii datelor transmise in cadrul proceselor descrise la punctele 3.1, 3.2 si pe parcursul procesului de vanzare. UNIQA stochează documentele încărcate pe toată perioada în care este necesar sau este obligatoriu în virtutea legii, de regulă pe o perioadă de până la 10 ani după încetarea polițelor de asigurare.

9. Comunicare electronică

MyUNIQA.ro este un portal destinat exclusiv pentru informații și servicii. Comunicarea contractuala prin mijloace electronice, pentru polițele UNIQA care nu se încheie prin intermediul portalului MyUNIQA, necesită un acord separat al clientului.

10. Modificări ale Condițiilor de utilizare

UNIQA își rezervă dreptul de a face modificări sau completări ale acestor termeni de utilizare, inclusiv cerințele de acces la MyUNIQA, datorate unor modificări ale cerințelor tehnice sau ale cadrului legal. Aceste modificări vor fi notificate utilizatorului în cadrul MyUNIQA. Consimțământul utilizatorului cu privire la modificările condițiilor de utilizare se consideră că a fost dat dacă condițiile de utilizare modificate nu au ca rezultat o situație mai dificilă pentru utilizator și/sau dacă utilizatorul nu se opune în mod expres la modificarea indicată în termen de două luni de la primirea notificării de modificare. În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu modificarea, se aplică în continuare termenii de utilizare anteriori. În acest caz, însă, ne rezervăm în mod expres dreptul de a denunța unilateral acordul de utilizare a MyUNIQA.

11. Încetarea acordului de utilizare

Utilizatorul poate denunța unilateral acordul de utilizare a MyUNIQA în orice moment fără a respecta o perioadă de notificare în scris (de exemplu, prin scrisoare sau e-mail la info@uniqa.ro). UNIQA poate denunța unilateral acordul de utilizare a MyUNIQA în orice moment, prin transmiterea utilizatorului unei notificări scrise, cu acordarea unui termen preaviz de o lună. Orice drept legal de denunțare, precum și orice drept de denunțare din alte acorduri rămân neafectate. Dacă există un motiv întemeiat, UNIQA poate rezilia acordul de utilizare a MyUNIQA cu efect imediat.

12. Dezactivarea contului MyUNIQA

Înainte de incetarea utilizării MyUNIQA, inclusiv prin denunțarea unilaterală de către utilizator sau UNIQA, utilizatorul trebuie să se asigure că toate documentele transmise sau incarcate anterior online sunt salvate în timp util pe propriul server sau într-o altă formă și, prin urmare, sunt disponibile utilizatorului offline. Căsuța poștală electronică si documentele stocate in MyUNIQA nu mai sunt disponibile după dezactivarea contului.

13. Informațiile privind protecția datelor

Prelucrarea datelor individuale de utilizator şi a informațiilor comune din MyUNIQA se va face în comun de UNIQA Asigurări S.A. și UNIQA Asigurări de viață S.A. care au calitatea de operatori asociați, conform prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru datele prelucrate in comun, clientul (persoana vizată) îşi poate exercita drepturile în temeiul legislației privind protecția datelor cu caracter personal cu privire la şi în raport cu fiecare dintre cei operatori asociați. Pentru exercitarea drepturilor, depunerea unei reclamații sau pentru solicitarea de informații privind datele cu caracter personal, clientul (persoana vizată) se poate adresa la urmatoarea adresă unică de contact dpo@uniqa.ro. Informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal specifică fiecarui operator, respectiv UNIQA Asigurări S.A. și UNIQA Asigurări de viață S.A., pentru prelucrarea în propriile scopuri de prelucrare, pot fi accesate aici.

14. Dispoziții finale

Acestor termeni de utilizare și utilizarii MyUNIQA le este aplicabilă legea din Romania. Legea aplicabilă achiziționării contractelor de asigurare online o constituie prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare și dispozitiile normelor A.S.F. privind comercializarea electronică. Orice litigii cu privire la acești termeni de utilizare sunt de competența instanțelor de judecată din Romania. Dacă sunteți un consumator cu reședința obișnuită în UE, vă bucurați și de protecția dispozițiilor obligatorii ale legii țării dvs. de reședință.

Această versiune a termenilor de utilizare a portalului MyUNIQA este valabilă din data de 23.05.2021.