Se incarca...

Mergi la conţinutul principal

Termeni de utilizare MyUNIQA

1. Domeniul de aplicare

Portalul MyUNIQA (denumit în continuare „MyUNIQA” sau „portal”) este un serviciu online oferit de UNIQA Asigurări S.A. și UNIQA Asigurări de viață S.A. (denumite în continuare împreună „UNIQA”). MyUNIQA oferă Asiguraților/Contractanților (denumiți în continuare impreună „Clienți”) opțiunea de a utiliza serviciile UNIQA oferite în MyUNIQA pentru a achiziționa produse de asigurare oferite de UNIQA și de a-și gestiona propriul portofoliu de asigurări prin intermediul internetului, ca mijloc de comunicare. În acest scop, UNIQA operează un portal pentru clienți gratuit, individualizat și protejat prin parolă, sub forma unei aplicații bazate pe site-ul web. UNIQA oferă MyUNIQA la propria sa discreție până la o notificare ulterioară, dar își rezervă dreptul de a întrerupe acest serviciu după notificarea prealabilă cu un termen rezonabil de cel puțin 30 de zile. Acești termeni de utilizare nu modifică contractele de asigurare incheiate de clienți cu UNIQA.

Date de identificare:

UNIQA Asigurari S.A., persoana juridica romana, administrata in sistem dualist, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 8 din 23.10.2001, inmatriculată in Registrul Asigurătorilor sub nr. RA-007/2003, avand sediul social in Bucuresti, sector 1, Str. Nicolae Caramfil nr. 25, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/13092/12.08.2004, CUI 1813613/30.11.1992, cod unic de inregistrare 1813613, cod LEI 529900EHBJY3Z79SR41, telefon: (40) 021 212 0882, call center: 0374.400.400, e-mail: info@uniqa.ro.

UNIQA Asigurari de Viata S.A., persoana juridica romana, administrata in sistem dualist, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 289 din 08.04.2010, Inmatriculată in Registrul Asigurătorilor sub nr. RA-003/2003, avand sediul social in Bucuresti, sector 1, Str. Nicolae Caramfil nr. 25, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/23525/1992, CUI 1589754, telefon: (40) 021 313 7993, Call center: 0374 400 410, e-mail: viata@uniqa.ro.

2. Servicii oferite

Prin accesarea portaluluiMyUNIQA, vei putea sa:

 • Achiziționezi online produse de asigurare UNIQA
 • Ai acces la toate documentele utile despre produsele tale achiziționate online, după activarea contului
 • Ai posibilitatea să iți vizualizezi toate polițele UNIQA din contul tău
 • Scapi de grija plăților prin opțiunile de plată online
 • Iți actualizezi datele, simplu, direct din cont
 • Fii informat cu privire la produsele noastre de asigurare, doar dacă avem acordul tău
 • Trimiți cererile de despăgubire și să vizualizezi dosarele de daună.

Portalul MyUNIQA poate fi, de asemenea, utilizat pentru comunicarea electronică, cu condiția ca acest lucru să fie agreat de Clienti separat cu UNIQA.

Aceste servicii pot fi accesate în MyUNIQA, doar în masura în care sunt puse la dispoziție de UNIQA.

Scopul exact și actual al serviciilor oferite prin intermediul MyUNIQA rezultă din portalul pentru clienți acceptat de site-ul web, precum și din aplicațiile și chatbot-urile MyUNIQA. În ceea ce privește gratuitatea, UNIQA își rezervă dreptul de a modifica cerințele de acces la MyUNIQA, precum și tipul și sfera serviciilor oferite în orice moment și de a nu mai oferi aceste servicii gratuit.

Clientii au dreptul de a denunța unilateral contractul de asigurare incheiat, fără penalități și fără a fi necesară invocarea vreunui motiv, în termen de 14 zile calendaristice (pentru contractele de asigurari generale), cu exceptia asigurarilor obligatorii (exemplu: RCA), pentru care se aplica reglementarile specifice acestei asigurari sau în termen de 30 zile calendaristice (pentru contractele de asigurari de viata); aceste termene incep de la data emiterii politei de asigurare.

3. Autorizația de utilizare

3.1 Utilizatori autorizați (utilizatori)

UNIQA acorda accesul in MyUNIQA doar persoanelor cu varsta peste 18 ani.

Dreptul de utilizare a MyUNIQA este acordat persoanelor care dețin cel puțin un contract de asigurare („Poliță”) în vigoare la UNIQA. Odată cu încetarea ultimei polițe deținute la UNIQA, UNIQA poate bloca accesul utilizatorului la MyUNIQA. Cu toate acestea, UNIQA poate să acorde în continuare utilizatorului dreptul de a folosi MyUNIQA pe durata soluționării dosarelor de daună, precum și în alte situații care au legatură cu un contract de asigurare care a încetat, dar pentru care clientul nu are un drept legal pentru a beneficia de prelungirea dreptului de utilizare.

De asemenea, UNIQA acorda accesul in MyUNIQA persoanelor care au parcurs toate etapele inregistrarii (mentionate in sectiunea 3.2), care nu detin o Polita de asigurare la momentul inregistrarii, dar care isi doresc incheierea unei Polite de asigurare prin intermediul MyUNIQA.

3.2.Înregistrare

Dreptul de utilizare a MyUNIQA necesită acceptarea acestor termeni de utilizare. O altă cerință pentru înregistrarea în MyUNIQA este identificarea Contractantului poliței. Contractantul poliței este obligat să furnizeze informații reale, actuale și complete atunci când se înregistrează și când utilizează ulterior MyUNIQA și să își actualizeze imediat datele și informațiile în cazul în care acestea suferă modificări. Contractantul poliței își asumă riscul unor consecințe negative rezultate din informații incorecte, incomplete sau neactualizate. Utilizarea MyUNIQA de utilizator este posibilă doar după transmiterea de UNIQA a datelor individuale de acces către Contractantul poliței/utilizator și activarea accesului la portal de catre UNIQA. UNIQA își rezervă dreptul de a respinge cererile clienților de acces la portal fără a motiva această decizie.

3.3. Utilizarea exclusivă de către persoane autorizate

Utilizarea portalului și a serviciilor oferite în acesta este permisă numai persoanei căreia i sa acordat accesul în conformitate cu punctele 3.1 și 3.2. Utilizatorul trebuie să-și păstreze datele de acces secrete în conformitate cu punctul 5.1 și să-și protejeze contul de accesul terților. UNIQA va atribui și comunica documentele de asigurare și de daune prin intermediul MyUNIQA persoanei care s-a autentificat in portal prin introducerea datelor de acces sau a contractului de asigurare corespunzător, cu condiția ca UNIQA să nu aibă o cauză justificată de a se îndoi de identitatea utilizatorului. UNIQA nu este obligată să verifice în mod activ că persoana care s-a autentificat in portal este utilizatorul.

3.4. Interzicerea utilizării necorespunzătoare

Utilizatorul se asigură că va folosi datele și informațiile obținute prin MyUNIQA numai în scopuri proprii și într-o manieră care să nu întrerupă, să deterioreze sau să afecteze în alt mod accesul altor utilizatori. În special, utilizatorului îi este interzis să extragă sistematic date și informații, să le tranzacționeze, să le prelucreze comercial sau să permită terților să facă acest lucru. Utilizatorul se obligă să nu utilizeze portalul și serviciile oferite în acesta în scopuri ilegale sau să permită orice utilizare a acestora în astfel de scopuri. În plus, utilizatorul va respecta drepturile de autor și drepturile de proprietate intelectuală atunci când folosește MyUNIQA. Prin urmare, utilizatorul nu poate copia, modifica, utiliza sau reproduce, în totalitate sau parțial, MyUNIQA sau părți din aceasta, fără acordul prealabil scris al UNIQA.

4. Disponibilitatea MyUNIQA

UNIQA depune toate eforturile pentru a permite accesul la MyUNIQA în orice moment. Cu toate acestea, UNIQA nu garantează disponibilitatea fără intreruperi la MyUNIQA sau a anumitor capacități ale serverului. Prin urmare, sunt posibile întreruperi temporare ale conexiunii și de aceea UNIQA nu își asumă nicio răspundere pentru faptul că accesul la portal nu este întotdeauna posibil, în orice moment. În special, UNIQA își rezervă dreptul de a efectua lucrări de întreținere în orice moment.

5. Diligența necesară a utilizatorului

5.1 Confidențialitatea și stocarea datelor de acces personalizate

Utilizatorul trebuie să păstreze secret datele individuale de acces generate în timpul înregistrării în MyUNIQA și să le păstreze în siguranță pentru a evita accesul altor persoane la aceste date. În special, trebuie respectate următoarele cerințe pentru a proteja datele individuale de acces:

 • Datele individuale de acces nu pot fi salvate electronic
 • Când introduceți datele individuale de acces, trebuie să vă asigurați că alte persoane nu le pot vedea
 • Datele individuale de acces nu pot fi utilizate în afara MyUNIQA (de exemplu, nu folosiți aceeași parolă pe site-urile comercianților online)
 • Datele individuale de acces nu pot fi transmise, în special prin e-mail sau SMS

5.2 Securitatea sistemului clientului

Utilizatorul trebuie să respecte instrucțiunile de securitate UNIQA, în special în ceea ce privește măsurile de protecție a hardware-ului și software-ului utilizat de acesta (sistemul informatic al clientului). Aceasta include și obligația de a instala actualizările de securitate puse la dispoziție de furnizorii de software.

6. Blocare acces

6.1. În cazul în care datele individuale de acces sunt pierdute sau există suspiciunea că o persoană neautorizată a obținut informații cu privire la datele individuale de acces, utilizatorul este obligat să notifice imediat UNIQA prin telefon (la numarul de telefon 0374.400.400 ) sau pe intermediarul/inspectorul de asigurare cu care colaboreaza, pentru a bloca accesul la MyUNIQA. La primirea notificării, UNIQA va bloca imediat accesul sau îl va suspenda, cu condiția ca solicitantul să facă dovada identității sale.

6.2. UNIQA are dreptul să blocheze accesul utilizatorului la MyUNIQA fără a exista o cerere a utilizatorului dacă există suspiciunea de utilizare neautorizată sau frauduloasă a MyUNIQA ori a datelor individuale de acces sau utilizatorul încalcă acești termeni de utilizare. După mai multe încercări nereușite de acces într-o zi folosind date de acces incorecte, UNIQA va bloca temporar accesul la MyUNIQA. În acest caz, pentru deblocare este necesar să contactați Serviciul clienți UNIQA prin telefon sau în scris.

7. Răspunderea

7.1. Răspunderea utilizatorului

Utilizatorul este răspunzător față de UNIQA pentru toate daunele pe care le-a cauzat din culpă, în special prin ignorarea măsurilor de diligență și de siguranță enumerate în acești termeni de utilizare. Toate consecințele negative ale utilizării necorespunzătoare a MyUNIQA, care rezultă din faptul că utilizatorul oferă datele sale individuale de acces către o terță persoană contrar punctului 5.1 sau un terț dobândește informatii despre datele individuale de acces ca urmare a neglijenței utilizatorului, sunt suportate de utilizator.

7.2. Răspunderea UNIQA pentru MyUNIQA

UNIQA va rambursa utilizatorului toate prejudiciile suferite în caz de erori de transmisie, cu condiția ca UNIQA să fi acționat cel puțin din culpă gravă. Răspunderea pentru neglijență simplă/ușoară este exclusă, cu excepția încălcărilor obligațiilor noastre contractuale principale. Răspunderea UNIQA este exclusă pentru întreruperi, întârzieri, omisiuni sau disfuncționalități de orice fel care pot fi atribuite mijloacelor, rețelelor și/sau furnizorilor de comunicații, precum și pentru interferențe neautorizate în echipamentele tehnice ale UNIQA de către terți.

8. Încărcarea documentelor în MyUNIQA

8.1 Încărcarea documentelor

Utilizatorul poate încărca în portalul MyUNIQA documentele necesare activarii contului de utilizator MyUNIQA (exemplu: cartea de identitate) si cele necesare generarii de oferte si emiterii polițelor de asigurare prin intermediul acestui portal.

8.2 Nu este permisă încarcarea documentelor cu conținut neautorizat

Utilizatorul nu este autorizat să încarce documente cu conținut neautorizat în MyUNIQA. Conținutul neautorizat include documente care încalcă drepturile terților (cum ar fi conținut protejat prin drepturi de autor) și documente cu conținut pornografic, rasist sau dăunător (viruși, viermi, troieni etc.).

8.3 Stocarea documentelor originale, acces la fișiere

Utilizatorul este responsabil pentru stocarea în siguranță a originalelor documentelor încărcate. UNIQA nu datorează niciun acces permanent la fișiere și nu garantează și nu își asumă nicio răspundere pentru pierderea datelor. UNIQA își rezervă dreptul de a solicita utilizatorului să trimită originalele documentelor încărcate, în special în cazul procesării cererilor de daună.

8.4 Ștergere

Utilizatorul are posibilitatea ca documentele încărcate de el să fie actualizate sau șterse în portalul MyUNIQA in vederea asigurarii integritatii datelor transmise in cadrul proceselor descrise la punctele 3.1, 3.2 si pe parcursul procesului de vanzare. UNIQA stochează documentele încărcate pe toată perioada în care este necesar sau este obligatoriu în virtutea legii, de regulă pe o perioadă de până la 10 ani după încetarea polițelor de asigurare.

9. Comunicare electronică

MyUNIQA.ro este un portal destinat exclusiv pentru informații și servicii. Comunicarea contractuala prin mijloace electronice, pentru polițele UNIQA care nu se încheie prin intermediul portalului MyUNIQA, necesită un acord separat al clientului.

10. Modificări ale Condițiilor de utilizare

UNIQA își rezervă dreptul de a face modificări sau completări ale acestor termeni de utilizare, inclusiv cerințele de acces la MyUNIQA, datorate unor modificări ale cerințelor tehnice sau ale cadrului legal. Aceste modificări vor fi notificate utilizatorului în cadrul MyUNIQA. Consimțământul utilizatorului cu privire la modificările condițiilor de utilizare se consideră că a fost dat dacă condițiile de utilizare modificate nu au ca rezultat o situație mai dificilă pentru utilizator și/sau dacă utilizatorul nu se opune în mod expres la modificarea indicată în termen de două luni de la primirea notificării de modificare. În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu modificarea, se aplică în continuare termenii de utilizare anteriori. În acest caz, însă, ne rezervăm în mod expres dreptul de a denunța unilateral acordul de utilizare a MyUNIQA.

11. Încetarea acordului de utilizare

Utilizatorul poate denunța unilateral acordul de utilizare a MyUNIQA în orice moment fără a respecta o perioadă de notificare în scris (de exemplu, prin scrisoare sau e-mail la info@uniqa.ro). UNIQA poate denunța unilateral acordul de utilizare a MyUNIQA în orice moment, prin transmiterea utilizatorului unei notificări scrise, cu acordarea unui termen preaviz de o lună. Orice drept legal de denunțare, precum și orice drept de denunțare din alte acorduri rămân neafectate. Dacă există un motiv întemeiat, UNIQA poate rezilia acordul de utilizare a MyUNIQA cu efect imediat.

12. Dezactivarea contului MyUNIQA

Înainte de incetarea utilizării MyUNIQA, inclusiv prin denunțarea unilaterală de către utilizator sau UNIQA, utilizatorul trebuie să se asigure că toate documentele transmise sau incarcate anterior online sunt salvate în timp util pe propriul server sau într-o altă formă și, prin urmare, sunt disponibile utilizatorului offline. Căsuța poștală electronică si documentele stocate in MyUNIQA nu mai sunt disponibile după dezactivarea contului.

13. Informațiile privind protecția datelor

Prelucrarea datelor individuale de utilizator şi a informațiilor comune din MyUNIQA se va face în comun de UNIQA Asigurări S.A. și UNIQA Asigurări de viață S.A. care au calitatea de operatori asociați, conform prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru datele prelucrate in comun, clientul (persoana vizată) îşi poate exercita drepturile în temeiul legislației privind protecția datelor cu caracter personal cu privire la şi în raport cu fiecare dintre cei operatori asociați. Pentru exercitarea drepturilor, depunerea unei reclamații sau pentru solicitarea de informații privind datele cu caracter personal, clientul (persoana vizată) se poate adresa la urmatoarea adresă unică de contact dpo@uniqa.ro. Informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal specifică fiecarui operator, respectiv UNIQA Asigurări S.A. și UNIQA Asigurări de viață S.A., pentru prelucrarea în propriile scopuri de prelucrare, pot fi accesate aici.

14. Dispoziții finale

Acestor termeni de utilizare și utilizarii MyUNIQA le este aplicabilă legea din Romania. Legea aplicabilă achiziționării contractelor de asigurare online o constituie prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare și dispozitiile normelor A.S.F. privind comercializarea electronică. Orice litigii cu privire la acești termeni de utilizare sunt de competența instanțelor de judecată din Romania. Dacă sunteți un consumator cu reședința obișnuită în UE, vă bucurați și de protecția dispozițiilor obligatorii ale legii țării dvs. de reședință.

Această versiune a termenilor de utilizare a portalului MyUNIQA este valabilă din data de 23.05.2021.

Termeni si conditii de utilizare UNIQA Asigurari de Viata

Bine ati venit pe site-ul www.uniqa.ro!

Va rugam sa cititi cu atentie Termenii si Conditiile de utilizare ai acestui website, prezentate mai jos. Accesul / vizitarea acestui website de catre dumneavoastra se supune Termenilor si Conditiilor de utilizare, implica acceptul dumneavoastra cu privire la acestea.

Date de identificare

Produsele/serviciile prezentate in cadrul acestui Site sunt furnizate/prestate de UNIQA Asigurari de Viata S.A., fiind o societate de asigurare, autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara sa desfasoare activitatea de asigurare in Romania.

Datele de identificare ale UNIQA Asigurari de Viata S.A. ca forma de organizare: societate pe actiuni administrata in sistem dualist

Sediul social: Str. Nicolae Caramfil nr. 25, parter, camera (EO-09), sector 1, Bucuresti

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/23525/1992, CUI 1589754

Cont IBAN RO 66 RZBR 0000 0600 0917 7442 RON - Raiffeisen Bank

Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor prin Decizia de Autorizare nr. 289 din 08.04.2010

Inmatriculată in Registrul Asigurătorilor sub nr. RA-003/2003

Telefon: (40) 021 313 7993

Fax: (40) 021 313 7985

Call center: 0374 400 410

E-mail: viata@uniqa.ro 

Aplicabilitate

Termenii si conditiile prezentate sunt valabile si se aplica pentru toate website-urile din domeniul www.uniqa.ro si pentru care UNIQA Asigurari  de Viata S.A. are calitatea de autor / proprietar / administrator.

Toate aceste website-uri (asa cum exista ele in prezent sau vor fi ulterior implementate) precum si website-ul www.uniqa.ro vor fi denumite generic, in mod individual sau colectiv Site si/sau Site-uri in cele ce urmeaza. 

UNIQA Asigurari de Viata S.A., in calitate de autor / proprietar / administrator al website-ului www.uniqa.ro isi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment continutul acestui website, precum si Termenii si conditiile de utilizare, fara nici un fel de notificare prealabila.

De aceea, va rugam sa vizitati periodic aceasta sectiune, pentru a verifica termenii si conditiile pe care ati agreat sa ii respectati. 

Drepturi de autor

UNIQA Asigurari de Viata S.A. este autorul Site-urilor si beneficiaza de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislatiei romane si internationale. In lipsa altor precizari, toate materialele, incluzand imagini, ilustratii, design-uri, simboluri, fotografii, clipuri audio/video, s.a.m.d. sunt proprietatea UNIQA sau sunt licentiate catre UNIQA pentru a fi folosite.

Marci

Marca UNIQA este o marca inregistrata si este detinuta de catre UNIQA Asigurari de Viata S.A. 
Domeniul www.uniqa.ro este detinut de catre UNIQA International AG. Utilizarea acestei marci, a domeniului sau a numelor de comercializare, siglelor si emblemelor UNIQA, in forma directa sau "ascunsa" (de tipul, dar nu limitat la, meta taguri, script-uri sau alte tehnici de indexare, cautare web) fara permisiunea prealabila scrisa a UNIQA este interzisa si se pedepseste conform legii.

Conditii de utilizare. Garantii

 • Site-ul este furnizat de catre UNIQA pe baza sistemului "WYSIWYG". UNIQA nu garanteaza ca Site-ul, serverele pe care este gazduit sau e-mailurile trimise de la uniqa.ro sunt fara virusi sau alte componente informatice cu caracter potential daunator. Utilizatorul foloseste Site-ul pe riscul propriu, UNIQA Asigurari S.A. fiind exonerata de orice raspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea / vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizarii informatiilor de pe Site. UNIQA Asigurari de Viata S.A. nu este raspunzatoare de erorile sau omisiunile care pot interveni in redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site. UNIQA Asigurari de Viata S.A. nu acorda niciun fel de garantie pentru continutul si utilizarea acestui Site. Informatiile publicate corespund realitatii la momentul inscrierii lor pe Site sau al actualizarii diverselor pagini ale Site-ului
 • Serviciile de asigurare prezentate pe Site nu se constituie intr-o oferta angajanta, fiind prezentate cu titlu pur informativ. Pentru a primi o oferta din partea UNIQA, fie veti accesa sectiunile dedicate ofertelor de servicii de asigurare, unde veti completa formularul/ele prezentat / e. Pentru a afla informatii mai detaliate despre serviciile UNIQA Asigurari de Viata S.A. va puteti adresa oricarei unitati teritoriale sau oricarui mandatar autorizat al companiei (agent de asigurare/ broker de asigurare)

Securitate

 • Site-ul este protejat cu ajutorul certificatelor de securitate SSL iar Site-ul foloseste protocolul https pentru securizarea informatiilor pe Internet. Transferul datelor personale precum si procesul de autorizare, daca sunt utilizate, are loc cu ajutorul protocoalelor de securitate. UNIQA depunde toate eforturile pentru a asigura securitatea datelor transmise prin folosirea protocoalelor de securitate. Cu toate acestea, securitatea datelor transmise prin intermediul sitr-ului nu poate fi garantata. De acceaa UNIQA nu poate garanta securitatea absoluta a acestora
 • Daca utilizati Site-ul, sunteti raspunzator pentru asigurarea confidentialitatii datelor privitoare la contul dumneavoastra de acces, cum ar fi numele de utilizator si parola. Utilizatorul are obligatia de a pastra parola si numele de utilizator intr-un loc sigur, fara posibilitatea de a fi folosita de persoane neautorizate. UNIQA nu isi asuma raspunderea pentru eventuale daune provocate de transmiterea de catre Utilizator a parolei si a numelui de utilizator catre terte persoane. Utilizatorul este integral responsabil de informatiile transmise folosind userul sau / si parola aferenta. In cazul in care suspectati ca, din diverse motive imputabile sau nu dumneavoastra, confidentialitatea acestor date de acces a fost compromisa, veti notifica imediat UNIQA pentru a bloca accesul la cont si a va genera cat mai rapid noi date de autentificare
 • Efectuarea de operatiuni neautorizate asupra acestui site si tentativa de efectuare a acestora, incluzand fara a se limita la: utilizarea abuziva, utilizarea frauduloasa, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informatii in vederea comercializarii lor, blocarea accesului, cracking sau hacking, sau a atacurilor de genul “negarea serviciului” s.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii. Utilizatorii care violeaza securitatea sistemelor sau retelelor pot fi actionati in instanta, atragandu-se raspunderea civila si / sau penala
 • Website-ul UNIQA Asigurari de Viata  S.A. ofera si legaturi / link-uri catre alte site-uri, considerate a fi utile, totodata aceste site-uri nu sunt sustinute si / sau afiliate, in orice mod, cu produsele si serviciile UNIQA Asigurari de Viata S.A. Deoarece acestea nu se afla sub autoritatea sau sub controlul UNIQA Asigurari S.A., aceasta isi declina orice raspundere privind continutul acestora
 • Orice informatii, cu exceptia datelor sau informatiilor personale, transmise electronic sau in orice alt mod catre UNIQA Asigurari de Viata S.A. prin intermediul acestui site, inclusiv datele, intrebarile, comentariile sau sugestiile dvs, vor fi tratate ca informatii neconfidentiale si vor deveni proprietatea UNIQA Asigurari de Viata S.A. Astfel de informatii, cu exceptia datelor sau informatiilor personale, pot fi folosite in orice scop precum reproducere, solicitari, dezvaluire, transmitere, publicare si afisare. UNIQA Asigurari de Viata S.A. are dreptul de a utiliza orice idei, concepte, know-how sau tehnici continute in orice comunicare transmisa prin intermediul acestui site sau in orice alt mod in orice scop precum dezvoltarea si promovarea produselor folosind astfel de informatii

Politica de confidentialitate

Pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor personale ale celor care ne viziteaza este foarte importanta pentru UNIQA, iar pentru a fi siguri ca raspundem nevoilor, trebuie sa inregistram, sa pastram si sa utilizam anumite informatii si date cu caracter personal.

E important de mentionat ca atunci cand vizitezi si navighezi pe site-ul nostru sau cand comunici cu noi prin acest mijloc, UNIQA inregistreaza numai informatiile pe care ni le oferi in mod voluntar.

Pentru informatii detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, va rugam sa accesati sectiunea dedicata din site, respectiv https://www.uniqa.ro/protectia-datelor.

Legislatie si jurisdictie

 • Acest site web (exclusiv site-uri ale tertelor parti spre care exista link-uri) este controlat de catre UNIQA Asigurari de Viata S.A. Prin accesarea acestui site, Clientul accepta ca acest contract si orice disputa legata de el sunt guvernate si interpretate in concordanta cu legile din Romania, iar Clientul admite sa se supuna jurisdictiei exclusive a instantelor judecatoresti competente de pe teritoriul Romaniei. Acest site web poate fi accesat de oriunde in Romania si de peste hotare. UNIQA Asigurari S.A. nu ofera nicio asigurare legata de continutul acestui site si se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuala) altor tari din afara Romaniei. In momentul in care Clientul acceseaza acest site din afara Romaniei, o face pe riscul sau fiind singur responsabil de respectarea legilor teritoriului in care se afla.
 • Clientul este de acord sa exonereze de raspundere si sa nu actioneze UNIQA Asigurari S.A. in justitie cu privire la orice pretentie ridicata de catre un tert, rezultata din utilizarea serviciului sau a retelei de comunicatii a UNIQA Asigurari S.A. si a Internetului de catre Client, cat si cu privire la orice pierdere (directa, indirecta, pe cale de consecinta sau de alta natura), costuri, actiuni, procese, pretentii, stricaciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecata) sau alte raspunderi, suferite in vreun fel sau provocate direct de UNIQA Asigurari S.A. ca urmare a incalcarii sau ignorarii de catre client a acestor termeni si conditii
 • Textele actelor legislative prezentate in cuprinsul website-ului au un caracter informativ, iar UNIQA Asigurari S.A. nu isi asuma raspunderea pentru consecintele juridice generate de folosirea acestora. Textele oficiale ale actelor normative sunt cele publicate in Monitorul Oficial al Romaniei

Clauze finale

 • UNIQA Asigurari de Viata S.A. poate modifica acesti termeni si conditii la anumite intervale de timp fara a anunta Clientul personal. Astfel de modificari vor fi aduse la cunostinta Clientului prin afisare pe site-ul web https://www.uniqa.ro/termeni-si-conditii. Modificarile facute astfel sunt socotite a fi acceptate de catre Client daca acesta continua sa foloseasca serviciul dupa afisarea lor pe site-ul web
 • Clientul confirma ca a citit si acceptat acesti Termeni si Conditii de utilizare ai site-ului. Utilizarea in continuare a Site-ului de catre client implica acceptarea neconditionata a acestor Termeni si Conditii de utilizare ai site-ului. In cazul in care nu sunteti de acord cu acesti Termeni si Conditii, va rugam sa nu folositi acest site