Se incarca...

Mergi la conţinutul principal

UNIQA Stiri

20 Iulie, 2022 Stiri

Regulamentul Concursului "Traim impreuna experienta UNTOLD"

 Perioada desfasurarii Concursului: 20 iulie (11:00) 2022 – 27 iulie (23:59) 2022

                                                   REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

                                                        „Traim impreuna experienta UNTOLD.

                                                         Perioada de desfasurare a Concursului:

                                                   20 iulie (11:00) 2022 – 27 iulie  (23:59) 2022

 

Art. 1 – Organizatorul

 

Organizatorul Concursului Traim impreuna experienta UNTOLD.denumit in continuare „Concurs”) este UNIQA Asigurari S. A. („Organizatorul”), persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Nicolae Caramfil nr. 25, parter si etajele 2-4, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13092/2004, CUI 1813613.

 

Concursul se desfasoara prin intermediul Agentiei SEVEN WEB SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Str. Grigore Manolescu 10-14, Etaj 5, Ap. B 5.1, Sector 1, Bucuresti, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr J40/15978/2008,, cod unic de inregistrare RO24485000, in calitate de imputernicit (denumita in continuare „Agentia”).  Agentia va actiona strict sub indrumarile Organizatorului.

 

 1. Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Concursului (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”). Concursul are natura juridica a loteriei publicitare conform OG nr. 99/2000. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant pe website-ul www.uniqa.ro apartinand Organizatorului sau prin solicitare scrisa transmisa la sediul Organizatorului.
 2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior.

 

 1. Concursul va putea fi intrerupt sau modificat de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora, al unor cazuri justificate sau al modificarii Regulamentului Concursului.

 

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a Concursului

 

 1. Concursul este organizat si desfasurat pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada: 20 iulie 2022 (ora 11:00) – 27 iulie  2022 (ora 23:59), numita in continuare Perioada Concursului, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament al Concursului, online pe pagina Facebook: https://www.facebook.com/uniqa.asigurari

 

Art. 3 – Regulamentul Concursului

 

 1. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament al Concursului.

 

 1. Regulamentul de participare/desfasurare a Concursului este disponibil, in mod gratuit, in format electronic pe website-ul https://www.uniqa.ro/.

 

 1. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. In caz de discrepante intre prevederile din varianta scurta a Regulamentului Oficial de pe materialele de comunicare ale Concursului si prevederile acestui Regulament Oficial, vor prevala prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

 1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa oricand Regulamentul Concursului, precum si dreptul de a suspenda si/ sau inceta si/ sau intrerupe si/ sau prelungi oricand desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/ completari aduse prevederilor acestui Regulament al Concursului vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public si care vor intra in vigoare prin publicarea pe pagina https://www.uniqa.ro/ cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

 

 1. De asemenea, orice intrebare sau nelamurire cu privire la Concurs sau Regulament va putea fi adresata prin intermediul paginii de Facebook https://www.facebook.com/uniqa.asigurari.

 

Art. 4 – Dreptul de participare

 

 1. Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs, pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/uniqa.asigurari, numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani. Inscrierea in vederea participarii la Concurs presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

 

 1. La acest Concurs nu au dreptul sa participe angajatii societatilor UNIQA Asigurari S. A., SEVEN WEB SRL sau ai societatilor participante la realizarea si derularea Concursului incluzand angajatii precum si rudele de gradul I si afinii acestora.

 

 1. Participarea la acest Concurs implica participarea voluntara, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la Concurs.

 

 1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la acest Concurs si descalificarea automata a persoanelor care incearca sa fraudeze.

 

Art. 5 – Mecanismul Concursului

 

  1. Conditii privind inscrierea valabila in Concurs

 

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 

 1. Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

 

 1. Inscrierea se va face exclusiv in Perioada Concursului mentionata la Art. 2 de mai sus;

 

 1. Participantul trebuie sa isi creeze cont sau sa se logheze pe Facebook (https://www.facebook.com/),  in cazul in care are deja cont de utilizator;

 

 1. Sa acceseze pe pagina de Facebook a Organizatorului (https://www.facebook.com/uniqa.asigurari) postarea marcata drept “CONCURS”, incepand cu data de 20 iulie 2022, ora 11:00 si pana la data de 27 iulie 2022, ora 23:59 .

 

 1. Participantul trebuie sa lase un comentariu, la postarea dedicata Concursului. In cadrul comentariului,  participantul trebuie sa transmita cum se asigura ca are intotdeauna parte de vacante reusite.  

 

 1. De asemenea, Participantul trebuie sa incheie in perioada mentionata la Art. 2  o polita de asigurare de calatorie online. Polita poate fi incheiata online, accesând website-ul: https://cumparaonline.uniqa.ro.

 

 1. Anuntul castigatorilor va avea loc pe data de 28 iulie 2022, printr-un comentariu in cadrul postarii de concurs.

 

 1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica (invalida) orice continut postat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/uniqa.asigurari, fara a fi necesara notificarea autorului/ participantului sau prezentarea unei explicatii, in cazul in care nu raspund la intrebarea de Concurs sau nu respecta cerintele din postarile Concursului;
 2. Continutul paginii de Facebook a Organizatorului (https://www.facebook.com/uniqa.asigurari) este moderat, iar orice tip de continut necorespunzator si/ sau legaturi cu pagini de internet care nu sunt conforme cu criteriile Regulamentului Oficial pot fi inlaturate, fara a fi necesara notificarea autorului/ participantului sau prezentarea unei explicatii. Autorul/ Participantul va fi exclus din Concurs si implicit va        pierde orice posibilitate de a castiga oricare din premiile Concursului.

 

Astfel, va fi descalificata automat din Concurs orice inscriere care:

 • are un continut defaimator, indecent, explicit sexual, obscen, ofensator, sensibil din punct de vedere politic si/ sau cultural, sau care promoveaza violenta, misoginismul sau fac referire la activitati ilegale, sau care promoveaza discriminarea pe baza de rasa, religie, sex, origine nationala, dizabilitati fizice sau de varsta, sau care incalca drepturile unei terte persoane;
 • contine inscrisuri sau diferite insemne ori au aplicate sigle, marci sau alte insemne care ar putea incalca drepturi de proprietate intelectuala ale unor terti sau sunt luate din diverse surse (prezinta sigla unor site-uri sau reprezinta imagini oferite pe piata de diversi producatori sau comercianti, cu titlu de prezentare etc.). Organizatorul se va adresa direct Participantului in cazul unor eventuale astfel de reclamatii din partea tertilor, iar fata de asemenea reclamatii din partea tertilor Organizatorul nu va fi tinut raspunzator, raspunderea revenind exclusiv Participantului care a inscris in Concurs respectiva imagine/ respectivele imagini;
 • arata consum de tutun sau alcool, inregistrari la volan, care promoveaza ura sau comportamente discriminatorii, rasiste, xenofobe sau iresponsabile etc.;
 • nu au legatura cu natura si scopul Concursului, asa cum sunt acestea detaliate in cadrul prezentului Regulament;
 • contin imagini ale minorilor – va rugam sa aveti in vedere ca nu se urmareste inscrierea minorilor in concurs si nici prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, prin urmare va rugam sa aveti in vedere aceste limitari, in caz contrar vom sterge din concurs orice date ale minorilor ca nesolicitate.
 • contin imagini ale persoanelor – va rugam sa aveti in vedere ca nu se urmareste inscrierea in concurs cu imagine a persoanelor si nici prelucrarea datelor cu caracter personal de acest tip, prin urmare va rugam sa aveti in vedere aceste limitari, in caz contrar vom sterge din concurs orice date ale minorilor ca nesolicitate.
 • nu respecta tematica Concursului asa cum este descrisa in prezentul Regulament.

 

  1. Inscrierea in Concurs
 1. Inscrierea se va face exclusiv in Perioada Concursului mentionata in Art. 2 a prezentului Regulament, asa cum este mentionat in art. 5.1. punctul (5) & (6).

 

 1. Un utilizator poate avea o singura inscriere valabila pe toata durata de desfasurare a Concursului.

 

 1. Organizatorul isi rezerva dreptul de interventie aspura oricarui comentariu care incalca prezentul  Regulament al Concursului.

 

 1. Prin inscrierea in concurs, participantul este de acord ca numele sau de utilizator sa fie facut public pe pagina de Facebook UNIQA Asigurari, in sectiunea de comentarii a postarii de concurs (in vederea anuntarii castigatorilor, daca se numara printre acestia).Art. 6 – Premiile Concursului

 1. In cadrul Concursului se vor acorda, exclusiv prin tragere la sorti, urmatoarele premii:
 1. Valoarea totala a Premiilor oferite in cadrul Concursului este de 9.828,61 LEI (TVA inclus), echivalentul a 1.990 EUR la cursul BNR din 18.07.2022
Premii concurs Traim Impreuna Experienta UNTOLD
 1. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiilor.
 2. Fiecare castigator va primi cate un premiu ( 2 abonamente 4 Day Pass General Acces Basic la UNTOLD 2022)
 3. Premiul include doar abonamentele 4 Day Pass General Acces Basic la UNTOLD 2022, nu si cazare sau transport.

Art. 7.1 – Extragerea castigatorilor

 

 1. Organizatorul va premia, prin tragere la sorti, 5 dintre participantii eligibili la concurs.

 

 1. Toti participantii care au incheiat o polita de asigurare de calatorie in perioada mentionata la Art. 2 si au postat un comentariu care respecta conditiile prezentului regulament vor intra automat in tragerea la sorti.

 

 1. Toti participantii eligibili la concurs vor fi inclusi intr-o lista, iar extragerea castigatorilor se va face prin intermediul site-ului www.random.org in data de 28 iulie 2022. In urma extragerii, vor fi desemnati 5 castigatori si 5 rezerve (pentru fiecare castigator cate o rezerva). Numele castigatorilor vor fi publicate intr-un comentariu la postarea de concurs, pe pagina de Facebook UNIQA Asigurari (https://www.facebook.com/uniqa.asigurari).

 

 

  1. Validarea si publicarea castigatorilor. Intrarea in posesie a premiilor

 

 1. Ulterior desemnarii potentialilor castigatori, agentia impreuna cu reprezentatii Organizatorului vor proceda la validarea acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

 

 1. Participantii care au fost   desemnati   potentiali   castigatori   vor fi anuntati   printr-un comentariu  in cadrul postarii de concurs. Fiecare castigator trebuie sa comunice Organizatorului  urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, data nasterii, CNP, numarul de telefon, adresa de mail și copia/fotografia buletinului printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook a Organizatorului (https://www.facebook.com/uniqa.asigurari).

 

 1. Pentru a putea parcurge etapa de validare, Participantii trebuie sa raspunda printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook a Organizatorului (https://www.facebook.com/uniqa.asigurari) in maximum 48 de ore de la anuntarea acestora drept potentiali castigatori si sa transmita datele solicitate pentru a putea fi validati drept castigatori. Daca potentialii castigatori nu comunica datele solicitate ce servesc la identificarea acestora si parcurgerea procesului de validare in maximum 48 de ore, atunci acestia vor fi invalidati si se va trece la contactarea rezervelor, in ordinea desemnarii acestora.

 

 1. Dupa comunicarea datelor cu caracter personal, o persoana autorizata din partea UNIQA Asigurari va verifica daca potentialii castigatori au incheiat polita de asigurare de calatorie in perioada mentionata la Art. 2.

 

 1. Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor       prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea extragerii acestora. Daca nici rezervele nu      sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

 

 1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Concurs.
 2. Castigatorii vor fi anuntati pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/uniqa.asigurari), printr-un comentariu la postarea din data de 20 iulie, care anunta concursul.

 

 1. Premiile vor fi acordate sub forma biletelor electronice, transmise pe adresele de e-mail ale castigatorilor, ulterior incheierii concursului si procesului de validare a tuturor castigatorilor, dar nu mai tarziu de 04.08.2022.

 

 1. In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori, acestea raman in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

 

Art. 8 – Limitarea raspunderii

 

 1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.

 

 1. Organizatorul Concursului nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra premiilor castigate, cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participant in legatura cu acest Concurs, exceptie facand cele prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 99/ 2000 („OG 99/ 2000”) privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 650/ 2002.

 

 1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui Concurs, decizia comisiei Organizatorului este definitiva.

 

 1. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
 • Orice eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului.
 • Imposibilitatea, din orice motive, a unui castigator de a intra in posesia premiului castigat.
 • Defectiuni tenhice ale operatorului de telefonie mobila/ ale furnizorului de conexiune la internet;
 • Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea contului sau adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale platformei de inscriere, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.
 • Erori de functionare ale platformei www.facebook.com, de care Organizatorul nu este responsabil;
 • Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare a computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele Concursului).
 • Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer versiunea minima 6, Mozilla versiunea minima 3, Opera 9), Sistem de operare minim Windows 2000, Google Chrome), iOS (versiunea minima 7) si Android (versiune minima 4.1).
 • Situatiile in care anumite persoane inscrise in Concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

 

 1. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Concursului. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice si/ sau intreruperilor care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/ sau a echipamentelor de calcul si/ sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/ sau nefuctionarea/ functionarea defectuoasa a e- mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul Participantului, cauzata de probleme tehnice si/ sau de trafic intens pe Internet, in general sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

 

 1. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/ sau datelor stocate ale Participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la Concurs. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Concursului (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), premiile obtinute in urma Concursului, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/ sau distribuirea acestora.

 

 1. Participantii accepta cu titlu definitiv si irevocabil toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Concursului sau a altor schimbari legate de implementarea Concursului. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta regulile prevazute in Regulamentul Concursului sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Concursului. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa de livrare si numarul de telefon).

 

 1. Organizatorul nu va fi responsabil pentru toate si oricare reclamatii, de orice natura, referitoare la premiile acordate, ulterioare semnarii de primire a premiilor de catre Participantii desemnati castigatori.

 

 1. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate primi premiul din cauza numelui, prenumelui, telefonului sau adresei de mail trimise gresit.

 

Art. 9 – Prelucrarea datelor personale

 

 1. Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata, privind drepturile Participantilor la Concurs, sau in legatura cu desfasurarea acestui Concurs sunt prevazute la Anexa 1 a prezentului Regulament.

 

 1. Solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu Concursul se pot depune conform indicatiilor din Anexa 1.

 

Art. 10. Taxe si impozite aferente premiilor

 

 1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.
 2. Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (contravaloarea accesului la Internet pentru inscrierea in Concurs).

 

 

Art. 11 – Incetarea/ Intreruperea Concursului

 

 1. Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.

 

 1. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre   Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa   sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

 1. Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

 

 

Art. 12 – Contestatii si Litigii

 

 1. Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Concursului, printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook a Organizatorului (https://www.facebook.com/uniqa.asigurari) pana la data de 28.08.2022, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator.

 

 1. Eventualele contestatii vor cuprinde in mod obligatoriu:
 1. numele, domiciliul/ resedinta, precum si alte date necesare pentru identificarea contestatorului;
 2. prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

 

 1. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata / comunicata de catre acesta sau printr-un mesaj pe profilul de Facebook de pe care s-a adresat Organizatorului.

 

 1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din sectorul 1 Bucuresti.

 

 

Art. 13 – Alte Clauze

 1. Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

 

 1. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

 

 1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului.

 

 

 

                             ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului

                                    „Traim impreuna experienta UNTOLD.

                    - Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 

 

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

 

In vederea desfasurarii Concursului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: UNIQA Asigurari S. A. („Organizatorul”), persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Nicolae Caramfil nr. 25, parter si etajele 2-4, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13092/2004, CUI 181361, prin intermediul:

 

Agentiei SEVEN WEB SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Str. Grigore Manolescu 10-14, Etaj 5, Ap. B 5.1, Sector 1, Bucuresti, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr J40/15978/2008,, cod unic de inregistrare RO24485000, in calitate de imputernicit (denumita in continuare “Agentia”). Agentia va actiona strict sub indrumarile Organizatorului.

 

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

 

UNIQA Asigurari S. A., email dpo@uniqa.ro si/sau la sediul social din Bucuresti, Str. Nicolae Caramfil nr. 25, parter si etajele 2-4, Sector 1

 

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Concursului

In cadrul Concursului, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 • ID Facebook;
 • Comentariul de participare la concurs si informatiile asociate (data, ora, reactii etc);
 • Informatii publice asociate contului de Facebook al participantului.

in plus, pentru castigatori:

 • Nume si Prenume;
 • Numar de telefon;
 • CNP-ul castigatorilor;
 • Data nasterii;
 • Copia/fotografie a buletinului
 • Adresa de mail;
 • Calitatea de castigator;
 • Premiul castigat.

 

 1. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate de catre Operator in urmatoarele scopuri:

 • Organizarea si desfasurarea concursului
 • Desemnarea si validarea castigatorilor
 • Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor legale de arhivare si financiar-contabile ale Operatorului.

 

 1. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele furnizate de Participanti si Castigatori sunt prelucrate in temeiul executarii unui contract (acceptarea termenilor si conditiilor Regulamentului Oficial si participarea la Concurs echivaleaza cu executarea unui contract).

Datele rezultate din efectuarea de verificari privind validarea inscrierii participantilor (inclusiv varsta) sunt prelucrate in temeiul interesului legitim al Organizatorului, pentru organizarea si desfasurarea Concursului si efectuarea procedurilor de desemnare a Castigatorilor si acordare a premiilor.

Publicarea listei cu Castigatori este efectuata in temeiul obligatiei legale a Operatorului de a publica astfel de liste, potrivit legislatiei privind organizarea de promotii si concursuri, respectiv al interesului legitim al acestuia privind organizarea Concursului si respectarea principiului transparentei.

Pastrarea datelor ulterior incheierii Concursului si inmanarii premiilor reprezinta o prelucrare in temeiul interesului legitim al Operatorului, pentru a putea dovedi desfasurarea Concursului si acordarea premiilor, precum si in temeiul obligatiilor legale aferente legislatiei financiar-contabile ce impune pastrarea documentelor contabile pentru o anumita perioada.

Datele dvs. cu caracter personal sunt necesare in vederea participarii dvs. la Concurs si derularii Concursului in ceea ce va priveste pe dvs. in calitate de participant. Un eventual refuz din partea dvs. de a furniza datele cu caracter personal atrage imposibilitatea participarii la concurs, in diverse faze in care poate interveni un astfel de refuz.

 

 

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitilor (Agentiei SEVEN WEB SRL), precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Concursului.

 

Datele c u caracter personal ale Participantilor declarati castigatori vor fi stocate timp de 1 an de zile de la incheierea Concursului sau pe durata necesara in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului.  La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitilor obligatii similare.

 

 

 1. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

 

 1. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal: persoanele vizate pot solicita informatii legate de datele personale pe care Operatorul si imputernicitii sai le detin despre acestea, inclusiv informatii legate de categoriile de date prelucrate, pentru ce sunt folosite acestea, si cui sunt divulgate aceste date, daca este cazul.

La cerere, persoanelor vizate le poate fi oferita o copie a datelor personale prelucrate in legatura cu Concursul. Daca sunt solicitate mai multe copii ale datelor personale, Operatorul isi rezerva dreptul de a percepe o taxa rezonabila bazata pe costurile administrative.

 

 1. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal: persoanele vizate pot obtine rectificarea datelor personale pe care le Operatorul si/sau imputernicitii acestuia le prelucreaza in legatura cu Concursul. Operatorul si imputernicitii sai depun eforturi rezonabile pentru a mentine datele personale corecte, complete, actualizate si relevante, pe baza celor mai recente informatii de care dispun;

 

 1. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal: persoanele vizate pot solicita stergerea datelor personale prelucrate de Operator sau imputernicitii sai in legatura cu Concursul. Operatorul si imputernicitii sai trebuie sa se conformeze acestei solicitari, daca:
  • datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost  colectate;
  • persoana vizata se opune prelucrarii din motive legate de situatia sa particulara;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • datele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ii revine Operatorului;

cu exceptia cazului in care datele sunt necesare:

 • pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;
 • pentru conformarea de catre Operator cu o obligatie legala;
 • in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

 

 1. dreptul la restrictionarea prelucrarii: persoanele vizate pot obtine restrictionarea prelucrarii datelor personale, in cazul in care:
  • contesta corectitudinea datelor personale, pentru perioada de care este nevoie pentru a verifica corectitudinea,
  • prelucrarea este nelegala si solicita restrictionarea prelucrarii in locul stergerii datelor personale,
  • nu mai avem nevoie de datele personale, dar persoana vizata le solicita pentru stabilirea, exercitarea sau apararea pretentiilor legale, sau
  • persoana vizata are obiectii legate de prelucrare, pentru perioada necesara pentru a verifica daca motivele intemeiate ale Operatorului prevaleaza.

 

 1. dreptul la obiectie: persoanele vizate pot obiecta in orice moment la prelucrarea datelor personale din motive legate de situatia acestora particulara, cu conditia ca prelucrarea sa nu se bazeze pe consimtamantul persoanei vizate ci pe interesele legitime ale Operatorului sau ale unei terte parti. In acest caz, datele personale nu vor mai fi prelucrate, cu exceptia cazului in care: (i) Operatorul poate dovedi motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau (ii) in cazul in care scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Persoanele vizate, care obiecteaza la prelucrare, sunt rugate sa specifice daca doresc, de asemenea, ca datele personale sa fie sterse.

 

 1. dreptul la portabilitate a datelor: persoana vizata poate solicita transferul datelor prelucrate in temeiul consimtamantul sau in executarea unui contract, catre ea insasi, sau, daca este fezabil din punct de vedere tehnic, direct catre un alt operator;

 

 1. dreptul de a depune o reclamatie: persoanele vizate pot depune reclamatii la Autoritatea Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

 

Nume:         Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu   Caracter Personal

Adresa:        B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Telefone:     +40.318.059.211

+40.318.059.212

Fax:              +40.318.059.602

       Email: anspdcp@dataprotection.ro

 

De retinut:

Perioada de timp: Termenul de raspuns pentru solicitarile persoanelor vizate este de 30 de zile, ce poate fi prelungit, in cazul unor motive specifice legate de anumite cerinte legale sau de complexitatea cererii, cu o perioada suplimentara de 2 luni.

Restrictionarea accesului: In anumite situatii, accesul la toate sau o parte a datelor personale poate fi restrictionat din cauza unor cerinte legale. In cazul unui astfel de refuz cu privire la cererea de acces, vor fi comunicate motivele refuzului.

Imposibilitatea identificarii: In anumite cazuri, persoanele vizate nu pot fi identificate in baza elementelor de identificare furnizate in cerere. In astfel de cazuri, daca persoana nu poate fi identificata drept persoana vizata, Operatorul nu poate da curs solicitarii respectivei persoane, cu exceptia cazului in care ofera Operatorului informatii suplimentare care sa permita identificarea.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorului la dpo@uniqa.ro si/ sau la sediul social din Bucuresti, Str. Nicolae Caramfil nr. 25, parter si etaje 2-4, Sector 1.

 

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor/minorilor

Intrucat la Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Concursului, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani.  In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitilor.

In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul, Imputernicitul si Subimputernicitii se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice  adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Concurs. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 

 1. Transferul datelor cu caracter personal in afara tarii

In ceea ce priveste acest proces, UNIQA nu va transfera date cu caracter personal in afara Romaniei catre destinatari din afara tarii iar daca datele vor fi transferate, aceasta operatiune se va efectua intotdeauna sub rezerva rezerva restrictiilor contractuale privind confidentialitatea si securitatea, in conformitate cu legile si regulamentele aplicabile privind protectia datelor. Daca aceste companii sunt in afara Zonei Economice Europene (ZEE), UNIQA va efectua acest transfer pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau altor garantii recunoscute de lege si va asigura contractual ca transferul datelor cu caracter personal va fi reglementat de acelasi nivel de securitate ca transferurile efectuate in cadrul ZEE.

 

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Concursului, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 

 1. Alte prevederi

In masura in care in cadrul concrusului, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate si faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfasurarii Concursului si ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. 

 

Informatii actualizate privind activitatile de prelucrare anterior prezentate sunt disponibile si pot fi consultate si pe pagina web a UNIQA- www.uniqa.ro, la sectiunea Despre noi - Protectia Datelor.

 

Prezenta Anexa va fi pusa la dispozitia tuturor participantilor la concurs, alaturi de Regulamentul Oficial al Concursului.

Aug 04, 2022 Stiri

UNIQA este asiguratotul oficial UNTOLD 2022...

Compania acopera riscurile asociate organizatorului, in baza unei polite de...

Citeste mai mult
Iul 22, 2022 Stiri

UNImobility si Urban Protect, asigurari inovatoare pentru un...

Noile produse de tip Affinity sunt disponibile prin intermediul partenerilo...

Citeste mai mult
Iul 20, 2022 Stiri

Regulamentul Concursului "Traim impreuna experienta UNT...

 Perioada desfasurarii Concursului: 20 iulie (11:00) 2022 – 27 iulie (23:5...

Citeste mai mult
Aug 04, 2022 Comunicate de presa

UNIQA este asiguratorul oficial UNTOLD 2022...

UNIQA continua sa fie alaturi de comunitate, oferind solutii de protectie f...

Citeste mai mult
Iul 06, 2022 Comunicate de presa

UNIQA este asiguratorul oficial al festivalului NEVERSEA 202...

UNIQA isi asuma un rol activ in comunitate, oferind solutii de protectie fi...

Citeste mai mult
Mai 24, 2022 Comunicate de presa

Evolutia UNIQA in primele trei luni din 2022, sustinuta de c...

UNIQA Asigurari a incheiat primele trei luni din 2022 cu o crestere semnifi...

Citeste mai mult
Feb 02, 2021 Blog

Moduri de a economisi in vacanta

Vacantele copiilor sunt un prilej bun de a calatori impreuna cu intreaga fa...

Citeste mai mult
Ian 25, 2021 Blog

ANA – Imaginea unui viitor mai bun

Pentru a simplifica interactiunea cu clientii, UNIQA a dezvoltat un consult...

Citeste mai mult
Ian 14, 2021 Blog

Asigurarea CASCO – informatii utile

Desi pare a fi o abreviere a unui tip de asigurare care ar putea cuprinde t...

Citeste mai mult